Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

App beregner effekten av husdyrgjødsla

Bruker værdata for å finne nitrogen-effekt

Det er en kjent sak at effekten av husdyrgjødsel i åkeren kan variere ganske mye avhengig av været på spredetidspunktet. Nå kan danske bønder laste ned en app som gjør at de med større nøyaktighet kan beregne effekten nitrogen, fosfor og kalium i husdyrgjødsla. Appen er utviklet av den danske landbruksrådgivertjenesten Seges i samarbeid med Universitetet i Aarhus, skriver danske Landbrugsavisen.

I teorien bruker vi å regne at nitrogenet i husdyrgjødsla gir 75 prosent effekt, men forsøk har vist at effekten kan variere mellom 55 og 85 prosent på hvor mye av nitrogenet som ender opp med å være plantetilgjengelig. Hvor mye som er plantetilgjengelig avhenger av vær, hvordan husdyrgjødsla er utkjørt og hvilken forgrøde som har vært på åkeren.

– Appen henter de aktuelle værdata fra området og en værprognose for temperatur, vindhastighet og nedbør de neste 60 timene. På bakgrunn av det beregnes nitrogen-tapet gjennom ammoniakkfordamping i timene etter utkjøring, forklarer sjefskonsulent i Seges Leif Knudsen.

Dess varmere det er i været og dess mer det blåser dess større tap vil det være av nitrogen i form av ammoniakk fra jorda. Det vil igjen bety at du trenger mer nitrogen fra handelsgjødsel for å oppnå ønsket avling. Omvendt vil nedbør etter utkjøring føre til lavere tap og lavere behov for innkjøpt nitrogen.

Annonse

– Værets betydning for nitrogentapet er størst ved bruk av stripespreder. Men om du tilsetter syre eller bruker nedfeller vil det i modellen bety betydelig lavere nitrogen-tap, og høyere effekt av nitrogenet i husdyrgjødsla. Med appen får du raskt et tall for verdien av husdyrgjødsla du har kjørt ut, mener Knudsen.

Den danske appen (hvor det ikke er mulig å taste inn norske adresser, vi har prøvd) kan lastes ned gratis fra www.gylleeffekt.dlbr.dk.

– Når du kjenner effekten fra husdyrgjødsla kan du justere gjødslingsplanen og bedre treffer de krav plantene har på de ulike skiftene, sier Knudsen.

Så gjenstår det bare for noen å få laga en norsk versjon av denne appen.

Neste artikkel

Bytta ut gjødseltrekket med oppsamlingsrobot