STRATEGI: Rådgiver Annichen Smith Eriksen (til høyre) legger nyttedyrstrategien på Kryddergarden. Hver fjerde uke er hun i vekst­huset for å registrere tilstanden.
STRATEGI: Rådgiver Annichen Smith Eriksen (til høyre) legger nyttedyrstrategien på Kryddergarden. Hver fjerde uke er hun i vekst­huset for å registrere tilstanden.

Beathe bekjemper skadedyr med biologisk plantevern

Rett etter spiring får hver eneste krydderpotte en dose biologisk plantevern. Dette koster om lag 10 500 kroner i uka for Beathe Horpestad.

Neste artikkel

Seinere enn Reglone