Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fra løvskog til åpent beiteland

Nytt beite ble redningen under fjorårets ekstreme tørke.

Dette nye beitet ble redningen for kvigene til Håvard Rud i fjor. Her var det mat etter at andre beiter hadde tørket ut. Foto: Dag Idar Jøsang
Dette nye beitet ble redningen for kvigene til Håvard Rud i fjor. Her var det mat etter at andre beiter hadde tørket ut. Foto: Dag Idar Jøsang

Hundre mål nyhogd løvskog ble redningen for beitende kviger da beitet Håvard Rud og Bente Andreassen leide tørket helt ut i fjor sommer. Halve gården deres ligger i Trøgstad, mens den andre halvdelen ligger i Eidsberg, tre mil fra svenskegrensa.

Ekteparet har en melkekvote på 428 tonn og produserer økologisk melk. Det er 15 kilometer til grasarealene som ligger lengst borte, og de leier også beiter nær Trøgstad, som er en fem kilometers biltur unna.

I alt hunder dekar løvskog har blitt til beiter på grensa mellom Trøgstad og Eidsberg. Foto: Dag Idar Jøsang
I alt hunder dekar løvskog har blitt til beiter på grensa mellom Trøgstad og Eidsberg. Foto: Dag Idar Jøsang

Til disse beitene har de kjørt kviger, og så også i fjor. Problemet utover sommeren var at beitene tørket helt opp. Det var ikke mat å finne. Løsningen ble å kjøre kvigene til den tidligere nabogården, som ekteparet har kjøpt.

Annonse

Der har de snauhogd 100 dekar med løvskog og ryddet det til beiter. Et av beitene har de fått hogd og solgt virket selv, men det andre beitet har en entreprenør stått for hogsten mot å få trevirket til å produsere flis til biovarme.

– Beitet holdt overraskende bra i fjor, og det reddet oss. I år har jeg vi utvidet området for å få enda mer beite, forteller Håvard Rud.

I vinter har en entreprenør gjort jobben med skoging i et område med mer grantrær mot å få trevirket til lage flis av. Foto: Dag Idar Jøsang
I vinter har en entreprenør gjort jobben med skoging i et område med mer grantrær mot å få trevirket til lage flis av. Foto: Dag Idar Jøsang

Bøndene i Østfold var blant de som ble hardest rammet av avlingssvikt i fjor. Rud forteller at han fikk rundt 30 prosent av normal grasavling og har kommet seg gjennom vinteren med å lute halm i fôrmikseren. Det leser du mer om i Norsk Landbruk nummer 9, som kommer ut 23. mai.

Neste artikkel

Har påvist aggressiv tørråtesmitte i potet i Troms