Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bekymret for økt privat plantehandel fra utlandet

Mattilsynet frykter blindpassasjerer.

BLIR SJUKE: I fjor ble den fryktede planteskadegjøreren tomatbrunflekkvirus påvist i tomatplanter hos en småskalaprodusent i Vestfold. Illustrasjonsfoto: Bondebladet
BLIR SJUKE: I fjor ble den fryktede planteskadegjøreren tomatbrunflekkvirus påvist i tomatplanter hos en småskalaprodusent i Vestfold. Illustrasjonsfoto: Bondebladet

Mattilsynet er bekymret for økt privathandel med planter fra utlandet, særlig på nett.

– Slike planter kan ha blindpassasjerer som truer norsk plantehelse. Dette kan være plantesykdommer, insekter og andre organismer som kan gjøre stor skade på planter, både i private hager, i landbruket, i skogen og naturen for øvrig, skriver de i en pressemelding.

PLANTEHELSA I NORGE er god sammenlignet med andre europeiske land, men økende handel, både kommersiell og privat, øker risikoen for at nye skadegjørere får fotfeste her i landet. Særlig under koronapandemien har det blitt meldt om økt interesse for hage og hjemmedyrking.

– Kjøper du planter fra utlandet, risikerer du at det følger med skadedyr og plantesykdommer, som kan gjøre stor og uopprettelig skade. Andre land i Europa strever med mange skadedyr og plantesykdommer, som vi til nå har vært forskånet for i Norge. Om vi ikke er forsiktige når vi handler planter og jord fra andre land, kan det få store konsekvenser, sier Line Ruden, seksjonssjef i seksjon planter og innsatsvarer i Mattilsynet.

NETTHANDEL: Mange handler planter på nett og via sosiale medier, uten å være klar over konsekvensene det kan få og kravene i regelverket. Foto: Mattilsynet
NETTHANDEL: Mange handler planter på nett og via sosiale medier, uten å være klar over konsekvensene det kan få og kravene i regelverket. Foto: Mattilsynet
Annonse

PLANTESKADEGJØRERE kan føre til store avlingstap i landbruket om de blir spredt fra private hager. Det kan også føre til økt brukt av plantevernmidler.

– Hvis skadegjørerne som blir innførte er resistente mot plantevernmidlene som er tillatt å bruke i Norge, står man uten verktøy til å bekjempe dem, sier Ruden.

I fjor ble den fryktede planteskadegjøreren tomatbrunflekkvirus påvist i tomatplanter hos en småskalaprodusent i Vestfold. Viruset kan forårsake 30–70 prosent tap i tomatproduksjon. Dette er første gang viruset er påvist i Norge, og smitteveien er foreløpig ukjent.

I 2018 og 2019 undersøkte Mattilsynet om skadegjørere i organismeslekta Phytophthora, kommer inn til Norge som blindpassasjerer i jorda, rundt røttene på importerte, treaktige planter. Phytophthora er aggressive, jordboende skadegjørere, som angriper planters røtter og rothals. Den har tatt livet av mange trær i norske grøntanlegg, naturområder og langs norske elver. Forskerne ved NIBIO fant Phytophthora i 38 av 101 undersøkte trær. Det var 19 ulike Phytophthora-arter i de importerte plantene, herav seks nye arter for Norge.

Koloradobille (Leptinotarsa decemlineata) kan forårsake store skader på potetplanter. Voksne individer er funnet flere ganger som blindpassasjer på importerte grønnsaker i Norge. I juli 2019 ble det for første gang påvist larveangrep på friland i Norge, på potetplanter i en kjøkkenhage. Det ble iverksatt tiltak for å hindre etablering og videre spredning av denne alvorlige skadegjøreren.

 seksjonssjef i seksjon planter og innsatsvarer Foto: Mattilsynet
seksjonssjef i seksjon planter og innsatsvarer Foto: Mattilsynet

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken