Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Belgisk trippelgjødsel inn hos Felleskjøpet

NPK 15-7-12 tilgjengelig allerede i høst

Den nye gjødsla utpeker seg med et høyt innhold av fosfor og kalium og er den mest fosforrike NPK-gjødsla Felleskjøpet har i sortimentet sitt. Sammen med nitrogen, fosfor og kalium inneholder gjødsla to prosent svovel.

Gjødsla, som går under navnet «Trippel 15», er ment for kornproduksjon og er ei granulert gjødsel produsert i Belgia. Produksjonen skjer på den samme fabrikken som NPK 24-3,5-6, som også er i sortimentet til Felleskjøpet.

Aktuell allerede i høst

I introduksjonsåret tilbys den kun på Østlandet med leveranse fra Kambo.

Ragnar Dæhli, produktsjef gjødsel hos Felleskjøpet, skriver på deres nettsider at de ikke vil rekke å pakke NPK 15-7-12 på sitt anlegg på Kambo.

Annonse

–I stedet prøver vi å få på plass import av et begrenset antall 750 kg-sekker, men det blir tidligst litt ut i september.

–Ved såing av høstkorn er NPK 15-7-12 aktuell, siden fosforrik gjødsel stimulerer til god rotutvikling. Kalium gir økt innlagring av sukker som i sin tur kan gi økt vinterherdighet. Begge deler gir planter som er godt rustet i møte med vinterens påkjenninger.

Populært på verdensbasis

Trippel-15 skal ifølge Felleskjøpets nettsider være er en av de vanligste NPK-produktene i verden, og det er svært mange som produserer denne formelen. Når flere kan produsere samme vare blir produktet mer konkurranseutsatt, og det påvirker prisen.

Neste artikkel

Opp fra 600 til 750 kilos storsekker