Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Betydelig økning av skadedyr og sjukdom

Fruktnæringa vil ha innspill fra produsentene.

PROBLEM: Norske fruktdyrkere opplever økte populasjoner, større utbredelsesområde og nye skadegjørere, spesielt på kjernefrukt. Foto: Marie Hatlevoll
PROBLEM: Norske fruktdyrkere opplever økte populasjoner, større utbredelsesområde og nye skadegjørere, spesielt på kjernefrukt. Foto: Marie Hatlevoll

Mange av Gartnerhallens fruktprodusenter legger en krevende sesong bak seg, preget av ødelagte avlinger og økonomiske tap, skriver grøntleverandøren på sine sider.

– På grunn av de store angrepene i fruktproduksjonen røyk 15 prosent eller mer av avlingene med epler, plommer og moreller, i flere regioner. Fruktnæringa er kjent med utfordringa fra tidligere, men i år har det blomstret kraftig opp og skapt store problemer, forteller Gartnerhallens sentrale kulturansvarlige produsent for kjernefrukt, Knut Amund Surlien.

Dette har resultert i store mengder matsvinn i fruktproduksjonen og store, økonomiske tap for produsenten.

– Det økonomiske tapet for produsentene er både knyttet til kostnadene ved tapt volum, men også alle ekstrakostnadene ved innhøsting og videre håndtering på pakkeriet, før det har blitt matsvinn, forklarer Surlien.

Alle norske produsenter følger prinsippene for integrert plantevern. Likevel er det i enkelte tilfeller helt nødvendig å benytte kjemiske plantevernmidler for å sikre produksjon og hindre matsvinn. Det arbeides for å utvikle alternative plantevernmetoder, men per i dag har ikke produsentene tilgang på tilstrekkelige verktøy for å bekjempe de viktigste skadegjørerne.

- Det finnes ikke gode nok alternative verktøy. Selv når ikke-kjemiske alternativer er vurdert og gjennomført, opplever en økende andel av fruktprodusentene, en situasjon som tilsier at en kjemisk bekjempelse er helt nødvendig – gjerne i kombinasjon med andre tiltak, forteller Surlien.

Annonse

På bakgrunn av dette ønsker Gartnerhallen nå å styrke innsatsen i arbeidet med å sikre eierne bedre tilgang på planteverntiltak som virker.

- Første steg er å involvere produsentene til å gi innspill til hva de tenker er de viktigste utfordringene, og hvilke løsninger som er de beste, på kort og lang sikt, som vi i Gartnerhallen skal jobbe for, forteller organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver Mari Engh.

I første omgang vil Gartnerhallen rette planteverninnsatsen spesielt mot fruktproduksjon. Bakteppet er den ekstreme situasjonen i årets sesong, med økte populasjoner, større utbredelsesområde og nye skadegjørere på spesielt kjernefrukt.

– Samtidig hører vi også om tilsvarende utfordringer i flere andre produksjoner. Det er derfor nødvendig å jobbe for bedre tilgang på effektive midler i en rekke kulturer, og dette vil vi ta tak i, sier Engh.

Neste artikkel

Kritisk etter salmonellautbrudd