Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Biorest og mineralgjødsel er en vinnerkombinasjon

Biorest kombinert med mineralgjødsel ga høyere kornavling enn bare fullgjødsel

Har du tilgang på biorest, kan det være en rimelig måte å gjødsle på. Foto: Morten Berntsen, NLR
Har du tilgang på biorest, kan det være en rimelig måte å gjødsle på. Foto: Morten Berntsen, NLR

I vekstsesongen 2017 testa Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet gjødselvirkningen av biorest i korn i en åker med Rødhette bygg hos Jørgen Vik i Ringsaker.

Det ble brukt biorest fra Mjøsanlegget AS på Lillehammer, og på grunn av en sein våronn ble ikke feltet gjødslet og sådd før 27. mai.

– Dette var noe seinere enn ønsket, men avlingsnivået ble likevel høyt, forklarer rådgiver Franz Anders Bakken i NLR Innlandet.

God effekt

Forsøket viser en god effekt ved gjødsling med biorest.

–Det er 215 kilo avlingsøkning per dekar fra ugjødslet ledd til gjødsling med fire tonn biorest. Det er også avlingsøkning på 30 og 50 kilo per dekar i rutene behandlet med biorest i kombinasjon med Opti-NS og Sulfan, i forhold til gjødsling med tolv kilo nitrogen i form av mineralgjødsel 22-3-10, oppsummerer Bakken.

Annonse

Rask nedmolding er viktig

For å få størst mulig nitrogeneffekt er man i følge rådgiver Bakken avhengig av rask nedmolding av bioresten, på samme måte som med husdyrgjødsel.

– Full gjødsling med biorest tilsier at det blir et stort volum å håndtere. I praksis er det best å bruke mindre mengde biorest og supplere med mineralgjødsel. Type mineralgjødsel må bestemmes ut i fra jordanalysen på det enkelte skiftet. Næringsinnholdet i jorda hos Vik var slik at bioresten kombinert med en nitrogenrik mineralgjødsel passet godt, sier Bakken.

Neste artikkel

Felleskjøpet arrangerer digital markvandring