Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Brodshaug presiserer Tine-råd

Sier at folk må velge mellom syre, kofasil og biologiske ensileringsmiddel etter høsteforhold, høstemetode og gjæringskvalitet

– Syre fungerer mot dårlig gjøring, men det fungerer dålig mot sporer når det er sporer som er problemet, sier Erik Brodshaug. Foto: Dag Idar Jøsang

Selv om Tine Rådgiving åpner for at biologiske ensileringsmiddel kan være effektiv mot smørsyresporer betyr det ikke at de endrer generelle råd.

I forrige nummer av Norsk Landbruk fortalte Erik Brodshaug at Tine Rådgiving endrer på rådene for en del bønder som sliter med anaerobe smørsyresporer i surfôret. Han refererte da til et prosjekt fra 2017 der Tine analyserte 700 fôrhygieneprøver på gårder der man gjentatte ganger har slitt med sporer i melka.

– Saken har blitt blåst ut av proporsjoner. Tittelen om at Tine endre sporeråd sine har nok blitt tolket videre enn det som blir sagt i artikkelen. Noen tolker det som at Tine nå fraråder bønder å bruke syre som ensileringsmiddel, men det er ikke riktig. Biologiske ensileringsmiddel er heller ingen mirakelkur mot sporer i surfôr, sier Brodshaug.

Annonse

Det rådgiveren ønsket å formidle var at Tine Rådgiving i undersøkelsen observerte at prøvene som var ensilert med inokulanter eller melkesyrebakterie-baserte ensileringsmiddel hadde en like lav andel smørsyresporer som surfôr ensilert med de saltbaserte Kofa-produktene. Surfôr som ikke var ensilert og surfôr som var ensilert med syrepreparater kom dårligere ut.

– Men Tine endrer ikke de generelle rådene for bruk av ensilingsmiddel, slik en del har tolket det. Høsteforhold, høstemetode og gjæringskvalitet er selvsagt en del av bildet når man skal velge ensileringsmiddel. Det er helt udiskuterbart, sier Erik Brodshaug.

Han innrømmer at han undervurderte iveren og engasjementet både hos de som selger biologiske ensileringsmiddel og de som mener syretilsetning er det eneste saliggjørende ensileringsmiddelet i Norge.

– Det er effekten av å bruke ensileringsmiddel basert på melkesyrebakterier mot smørsyresporer i surfôr som er nyheten i denne saken, sier han.

Neste artikkel

Gjør væren beredt