Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
OMSETNING: Med ny teknologi kan markedet for kjøp og salg av rundballer bli revolusjonert. Arkivfoto: Norsk Landbruk
OMSETNING: Med ny teknologi kan markedet for kjøp og salg av rundballer bli revolusjonert. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Brygger på digital markedsplass for rundballer

I framtida skal du få det fôret du betaler for, og få rett betaling for kvalitetsfôr.

Har du noen gang kjøpt en rundballe, og ikke visst om du har fått det du har betalt for?

Spørsmålet kunne også ha vært: Hvor ofte har du vært trygg på å få den kvaliteten selgeren sier at rundballen inneholder, når du kjøper en rundball?

Eller kanskje problemstillingen kan snus på hodet? At det er så langt mellom kjøpere som verdsetter kvalitetsfôr, at det mest lønnsomme er å få mest mulig volum i ballene?

UTNYTTE RESSURSENE BEDRE

Både kjøper og selger vil trolig sette pris på en markedsplass for rundballer, der man kan være trygg på at det er samsvar mellom pris og kvalitet. Dette er ett av konseptene prosjektet Future Farm arbeider med, og de har testet ut og demonstrert en pilotversjon.

– Vi har laget en demo for en markedsplass for rundballer, som knytter egenskaper som produksjonshistorikk og kvalitetsdata til grovfôret som er til salgs. I Future Farm tror vi at en markedsplass for rundballer, kan bidra til at ressursene utnyttes bedre og en riktigere pris for grovfôr, som i større grad tar høyde for kvalitet, forteller Simon Arenberg i selskapet inFuture.

MARKED: Simon Arenberg og InFuture har presentert et konsept, men ikke fått grønt lys til å utvikle en ny markedsplass for rundballer enda. Foto: Dag Idar Jøsang
MARKED: Simon Arenberg og InFuture har presentert et konsept, men ikke fått grønt lys til å utvikle en ny markedsplass for rundballer enda. Foto: Dag Idar Jøsang

Når en slik markedsplass kan være oppe og gå, kan han imidlertid ikke si noe om. Future Farm er et forskningsprosjekt som først og fremst skal utforske teknologi og ideer som kan gi nytte for den norske melkebonden. Etter prosjektets slutt kan man gå videre og sette de mest verdifulle ideene ut i livet.

Dette er Future Farm

Å hjelpe bønder til en mer miljøvennlig og effektiv matproduksjon, er målet til forskningsprosjektet Future Farm.

Moderne teknologi, i kombinasjon med data fra ulike kilder, kan gi bonden ny innsikt. Formålet er å gi bonden støtte til å ta beslutninger som effektiviserer drifta, og redusere utslippene av klimagasser.

På seks pilotgårder er det plassert ut spesielle sensorer, som automatisk samler inn data fra ulike arbeidsoperasjoner på gården. Innsamlede data og andre relevante datakilder brukes til å utforske nye sammenhenger, og til å finne ut hvor bonden kan redusere utslipp av klimagasser. Future Farm sitt oppdrag er å kombinere praktiske og klimavennlige løsninger, og viser til at bedre fôrkvalitet kan redusere metangassutslipp fra kyr med opptil 30 prosent.

En del av prosjektet tar for seg dyrking og høsting av grovfôr. Høstetidspunktet og kvaliteten på grovfôret påvirker klimautslippene fra drøvtyggere, og arbeidet bygger videre på resultatene fra Grovfôr 2020. Det prosjektet avdekket store variasjoner i kostnad og kvalitet i grovfôrproduksjonen.

I Future Farm samles informasjon om både avlingsmengde, tidsbruk på traktoren og kvalitet fra ulike gårder, slik at bonden både kan sammenligne med tidligere resultater og med andres.

Informasjon om dyrking, gjødsling, vær, jordsmonn og fôrprøver analyseres for å gi et anbefalt høstetidspunkt.

Det er Tine, Felleskjøpet Agri, Eurofins, NMBU, Yara, University of Minnesota og InFuture som driver Future Farm, og forskningsprosjektet er støttet av Norges forskningsråd.

BRUKER BLOKKJEDETEKNOLOGI

I 2018 laget Felleskjøpet Agri en fôrformidlingstjeneste for å avhjelpe grovfôrmangel, etter et år med tørke over hele landet. Nå viser Future Farm-prosjektet hvordan dette kan bringes noen hakk videre.

Annonse

Tanken er at grasprodusenter kan legge ut rundballer for salg, kunne melde inn ønske om å kjøpe rundballer eller bestille rundballer før sesongen. Det vil gi kjøperen full innsikt om fôret, og det åpner mulighet for bedre sporbarhet i verdikjeden.

Markedsplassen som Future Farm-prosjektet har demonstrert, bygger på DLT (Distributed Ledger Technoloy), og er utarbeidet i samarbeid med IOTA, som har et digitalt system for å lagre transaksjonshistorikk. Det er de samme prinsippene som ligger til grunn for digitale valutaer, som for eksempel Bitcoin.

SPORBARHET: Hvor, når og med hvilken kvalitet? Fremtidens rundballer kan få god sporbarhet. Arkivfoto
SPORBARHET: Hvor, når og med hvilken kvalitet? Fremtidens rundballer kan få god sporbarhet. Arkivfoto

– Det blir solgt grovfôr med analysebevis på Finn.no også, så akkurat det er ikke noen nyvinning, men denne teknologien gir oss en sikker måte å knytte informasjon til rundballen. Det betyr for eksempel at analyseverdiene er knyttet til fôret, i det fôret som er analysert på laboratoriet, sier Arenberg.

BETALT PER FÔRENHET

Petter Klette, som både er melkeprodusent, Tine-rådgiver og deltaker i Future Farm, sier at målet er at det skal betales etter kvaliteten på grovfôret i rundballene.

– Det skal lønne seg for grasprodusenten å gjøre en god jobb. Hvis motivasjonen bare er å beholde tilskudd og jordbruksfradrag, virker nok dessverre dette ofte mot å lage maksimalt bra kvalitet på grovfôret. Da maksimerer man volum og ikke kvalitet, sier Klette.

I tørkeåret 2018 så man eksempel på at det ble betalt over 1 000 kroner for en rundballe med grovfôr.

PROTEIN: Petter Klette måler blant annet proteininnholdet med en X-NIR-måler. Foto: Dag Idar Jøsang
PROTEIN: Petter Klette måler blant annet proteininnholdet med en X-NIR-måler. Foto: Dag Idar Jøsang

– Slike priser har vi ikke sett før. Grovfôr med dårlig produksjonsrespons kan ha en verdi på under 100 kroner ballen, mens godt fôr kan være verdt en tusenlapp. Et utgangspunkt kan være å betale pris per megajoule/FEm, men det kommer an på hvilke dyr som er målgruppe for kjøpet. Derfor er det en god start å være bevisst hvilket fôr man trenger, for å få mest mulig ut av besetninga.

– I Grovfôr 2020 brukte vi data fra 2016–2017 til å beregne produksjonskostnaden, inkludert hva det kostet å få rundballen tilkjørt, men eksklusivt tilskudd og jordleie, til 500 kroner ballen. Med en utsalgspris på 200–300 kroner har markedet egentlig ikke fungert særlig godt så langt, med med tanke på å framheve kvalitet på grovfôret, mener Petter Klette.

Du kan lese mye mer om forskningsprosjektet Future Farm i Norsk Landbruk nummer 12/13, som kommer ut i august.

Neste artikkel

Urban bonde med utfordrende naboer