Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dansker forsikrer seg mot legde i hveten

En ny type avlingsforsikring er på vei inn i dansk landbruk.

I Danmark er det sjeldent rentabelt å stråforkorte høsthvete, men nå kommer det trolig en måte å forsikre avlingen mot økonomisk tap på grunn av legde. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang
I Danmark er det sjeldent rentabelt å stråforkorte høsthvete, men nå kommer det trolig en måte å forsikre avlingen mot økonomisk tap på grunn av legde. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang

Når kornet legger seg på grunn av regn eller vind betyr det store ekstrautgifter for bonden. I framtida kan kanskje danske kornbønder forsikre seg bort fra å bruke kjemi i åkeren. Det skriver dansk landbruks viten- og innovasjonshus, Seges.

Det er de, sammen med Miljøstyrelsen og forsikringsselskapet Topdanmark, som nå undersøker mulighetene for å forsikre seg mot legde.

I følge den generelle dyrkingsveiledningen til Seges er det sjeldent rentabelt å vekstregulere høsthvete når plantetall og gjødslingsstrategi er godt tilpasset forholdene, men enkelte områder er mer utfordrende enn andre.

Målet med den nye typen forsikring skal være å unngå bruk av stråforkorter, og elve bønder på Jylland har deltatt i forsøket. De har unnlatt å vekstregulere høsthvete som erfaringsvis ofte er utsatt for legde.

Forsikringen innebærer at bøndene får utbetalt kompensasjon hvis det blir legde i avlingen før tresking, slik at det er forsikringsselskapet som tar risikoen i stedet for bonden.

Annonse

Det var i alt 37 åkre med høsthvete med i forsøket, og forutsetningen var at forsikringen måtte tegnes innen midten av april.

Prosjektet løper ut 2019, men blir trolig forlenget til 2020-sesongen. I dag er det en planteavlskonsulent som hjelper bøndene med dokumentasjon overfor forsikringsselskapet, men hvis forsøket blir vellykket ser partene for seg at det kan brukes satellittbilder som dokumentasjon for å automatisere forsikringsoppgjøret.

En av forutsetningene bak er at forsikringspremien er så lav at den vil være attraktiv for bøndene. En sprøyting med vekstregulerende middel i høsthvete koster fra 10 til 20 danske kroner per dekar, alt avhengig av middel og dose, og om man kjører ens ærende eller i kombinasjon med andre oppgaver.

I prosjektet koster det 5 kroner å forsikre et dekar høsthvete, mens en eventuell utbetaling ligger på 250 kroner per dekar.

Neste artikkel

Kan tvangsmodne kornet