Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Derfor satser Ola på fôrkorn istedet for matkorn

Kornprodusent Ola Fiskvik har regnet seg fram til at det under hans forutsetninger er mest lønnsomt å dyrke høsthvete til fôr og ikke til mat.

Viktig regnestykke: Kornprodusent Ola Fiskvik anbefaler alle kornprodusenter å regne på sine egne forutsetninger, for å se om det lønner seg å dyrke fôrkorn eller matkorn. Foto: Privat
Viktig regnestykke: Kornprodusent Ola Fiskvik anbefaler alle kornprodusenter å regne på sine egne forutsetninger, for å se om det lønner seg å dyrke fôrkorn eller matkorn. Foto: Privat

Hver gård og hver bonde har ulike forutsetninger. Kornprodusent Ola Fiskvik i Stjørdal i Trøndelag, har brukt mye tid til å tenke på hva som er den beste strategien for akkurat hans gård. Han dyrker korn på 700 mål, vanligvis har han høstkorn på opptil 150 av disse. De siste åra har han heller enn å satse på matkvalitet på høsthveten, lagt sin i ære i å dyrke godt fôrkorn.

Les også: Nå får du mindre betalt for høsthveten

Rusk i maskineriet

Fiskvik mener det er flere årsaker til at det er like greit for ham å satse på fôrkorn fra start når han dyrker høsthvete.

– Som matkorndyrker i Trøndelag føler du deg litt som rusk i maskineriet hos kornoppkjøperne. Man kan lure på om de egentlig ønsker at vi skal dyrke matkorn her. Vi får ikke levert matkorn i sesongen, så hvis man skal levere matkorn, må man ha egen tørke og eget lager. Fôrkornet kan derimot kjøres rett på mølla. Matkorntillegget blir fort spist opp av kostnader til tørke, lagring og sugerbil. Fordi vi ligger langt unna nærmeste matkornmottak, blir vi også trukket ekstra for transport og stedskorreksjon sier Fiskvik.

Tidligere tresking

En annen ting som spiser opp matkorntillegget for Fiskvik, er at han må treske tidligere hvis han satser på matkorn.

Annonse

– Får man regn på modent korn, går stivelseskvaliteteten, falltallet og bakekvaliteten ned. Vi tørke ikke ta sjansen på å la det tørke i åkeren, men tresker det tidligere enn vi gjør hvis kornet skal gå til fôr. Fordi vi tresker det på et tidligere tidspunkt, øker tørkekostnadene, sier kornprodusenten.

Les også: Nye soppmidler i korn

Dropper siste delgjødsling

Også i vekstsesongen er faktorer som gjør det mer lønnsomt for Fiskvik å satse på fôr.

– Skal jeg dyrke mathvete, kjører jeg to delgjødslinger. Den siste for å få økt proteinnhold. Dette er ikke like viktig når man satser på fôrkorn. Da dropper jeg siste delgjødsling og gir heller mer næring tidligere i sesongen, noe som gir større avling. Avlingen kan også økes ved å velge en fòrhvetesort som kan gi høyere avling enn mathvetesortene.Totalt sett har jeg funnet ut at høyere avling og høsthvete til fôr gir noe bedre økonomi enn høsthvete av matkvalitet, sier Fiskvik.

Bra for beredskap

Selv om Fiskvik, som også er HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, selv velger å satse på at høsthvete til fôr, synes han det ville være fornuftig å gjøre det mer attraktivt å satse på matkorn, slik at matkornproduksjonen i Trøndelag kunne øke.

– Her langs Trondheimsfjorden mener jeg absolutt det er potensial for å øke matkornproduksjonen. Ut fra et beredskapshensyn er det fint å ikke å sentralisere all matkornproduksjon til Østlandet. Hvis sesongen slår helt feil på Østlandet, kan det hende vi får en god sesong her i Trøndelag, avslutter Fiskvik.

Neste artikkel

Effektiv harving mot kveke