KJØRER: Høylandet Maskinlag har kjøpt seg slangesprederutstyr og kunstgjødselspreder sammen. Her er Jo Arne Kjøglum i gang med å kjøre ut husdyrmøkk på ett av sine jorder.
KJØRER: Høylandet Maskinlag har kjøpt seg slangesprederutstyr og kunstgjødselspreder sammen. Her er Jo Arne Kjøglum i gang med å kjøre ut husdyrmøkk på ett av sine jorder.

Det store gjødselsamarbeidet

HØYLANDET: Fem melkeprodusenter har gått fra å ha hvert sitt opplegg på kunstgjødsel og husdyrgjødsel, til å kjøre alt sammen på ett år.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Komplett

Bestill

3 utgaver for 99,-

Neste artikkel

Ny merkeordning for grasfôra dyr