Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dispensasjon for Centium

Foto: Kristin Bergo
Foto: Kristin Bergo
Annonse

De siste 20 åra har ugrasarter som svartsøtvier og begersøtvier, økt i omfang i potetåkre i Østfold, Vestfold, Agder og Trøndelag, skriver NLR i Fagforum for potet. Der søtvierne får vokse seg store i plast- eller fiberdukdekkete potetrader, kan de utgjøre en stor konkurrent for potetplantene. Et effektivt ugrasmiddel mot disse artene er Centium, men dette middelet er i utgangspunktet ikke lenger lovlig å bruke under plast og fiberduk. Nå gis det imidlertid dispensasjon for å bruke Centium med etiketter merket med registreringsnummer 2013.13.19, mellom 5. mars og 3. juli 2021.

Neste artikkel

Yngre og tyngre lam