Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Du kan søke om å få bruke sprøyta uten funksjonstest

Redusert kapasitet på funksjonstesting av spredeutstyr for plantevernmidler, gjør at Mattilsynet kan gi dispensasjon fra kravet om kontrollering.

Korona fører til redusert kapasitet for Mattilsynet. Derfor åpner de for å søke om dispensasjon for kontroll av spredeustyr. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Korona fører til redusert kapasitet for Mattilsynet. Derfor åpner de for å søke om dispensasjon for kontroll av spredeustyr. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Som følge av koronautbruddet er det redusert kapasitet på funksjonstesting av spredeutstyr for plantevernmidler. Dette kan føre til at utstyret ikke blir kontrollert innen fristen. Derfor kan det i særlige tilfeller gis en avgrenset dispensasjon fra dette kravet, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

For å få dispensasjon, må søknad hvor det er beskrevet hvorfor det er behov for dispensasjon, og hvilke tiltak som er gjort for å løse problemet på andre måter, sendes inn til postmottak@mattilsynet.no. Dispensasjon kan for eksempel gis dersom sprøyta ikke kan funksjonstestes innen fristen som følge av inn- / utreiseforbud i enkelte kommuner.

Annonse

Mattilsynets region som dekker området der eier av sprøyta er bosatt, vurderer dispensasjon og avgjør eventuelle vilkår.

Neste artikkel

Kan redusere bruken av plantevern