Dyrker for å bli mindre avhengig av leiejord

Mer eid jord for å bli mindre avhengig av leiejord, har vært motivet bak nydyrkinga også for Odd Romenstad.

NYBROTT: Odd Romenstad har dyrka opp 29 dekar jord på Unsetbrenna, der han fra før har en satellittkum for kumøkk.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Neste artikkel

Hele bygda dyrker