Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Enda et år med lite DON

Også i år er det lave nivåer av mykotoksiner i norsk korn, men Trøndelag skiller seg ut med en forholdsvis stor andel prøver med høye verdier.

BÅDE OG: Mens det er svært lite DON i årets kornavling totalt sett, er det uvanlig mange partier med høye verdier i havre fra Trøndelag. 
Arkivfoto: Norsk Landbruk
BÅDE OG: Mens det er svært lite DON i årets kornavling totalt sett, er det uvanlig mange partier med høye verdier i havre fra Trøndelag. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Av om lag 20 800 analyseprøver som hittil er innhentet av årets havre- og hveteavlinger, er det så langt kun registrert 86 prøver med mer enn 8 000 µg av mykotoksinet deoksynivalenol (DON) per kilo korn. Dette utgjør kun 0,4 prosent av analysene, mens andelen prøver med mindre enn 750 µg DON, utgjør over 80 prosent.

– Andelen havre med mindre enn 750 µg har sunket fra 88 til 78 prosent fra i fjor. Det er ikke et godt tegn, men det er heller ikke alarmerende. Generelt er det veldig lite havre som har høye verdier, forteller Marte Narvestad, som er fagkonsulent for markedsregulering i Norske Felleskjøp.

ETT UNNTAK er Trøndelag, som har hatt uvanlig mye DON i årets havreavling.

– Av 466 prøver av havre treska i Trøndelag, er det 36 som viser verdier over 8 000 mikrogram DON per kilo korn. Det vil si at det nesten er åtte prosent korn med veldig mye mykotoksiner, forklarer Narvestad til Norsk Landbruk.

Selv om det ikke er ekstreme tall, er det en uønsket utvikling, som det bør holdes øye med.

– Det er ikke så enkelt å forklare hvorfor det har blitt sånn i Trøndelag i år, men vi vet at både vær og sortsvalg, er blant elementene som kan påvirke mykotoksin-nivået, forteller markedssjef for kornhandel i Felleskjøpet Agri, Kristian Thunes.

Han har ikke oversikt over hvilke sorter partiene med forhøyede nivåer består av, men regner med at det vil bli undersøkt nærmere i løpet av vinteren.

Annonse

– Vi har tidligere hatt noen svært krevende år på Østlandet, med mye toksiner, så dette er noe vi har sett før. Men det har vi klart å få kontroll på, ved å ta ut noen sorter og med god agronomi, forteller han.

REDUKSJON: De siste ti årene har det stadig blitt en større andel havre og hvete med svært lave nivåer av DON. Grensene for DON-verdier i matkorn er 1 250 mikrogram per kilo hvete og 1 750 mikrogram per kilo havre.
REDUKSJON: De siste ti årene har det stadig blitt en større andel havre og hvete med svært lave nivåer av DON. Grensene for DON-verdier i matkorn er 1 250 mikrogram per kilo hvete og 1 750 mikrogram per kilo havre.

DET KAN IMIDLERTID se ut som hveteavlingene jevnt over har svært lave nivåer av DON, men det er også bare rundt 3 000 prøver som er tatt ut.

– Vi har ikke så mange analyseresultater å vise til, men det gir i hvert fall et bilde av sesongen så langt, forklarer Narvestad.

Hele 98 prosent av prøvene har DON-verdier under 750 mikrogram.

– Det går vel nesten ikke an å få bedre resultater enn det, avslutter hun.

Neste artikkel

Slik lykkes man med Karbon Agro