Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Endret regelverk for sprøyteavstand til vann

Endelig er de første sprøytemiddeletikettene med differensierte avstandsgrenser til vann, klare.

Dersom du bruker avdriftsreduserende dyser, og følger retningslinjene for å unngå avdrift, kan du nå kjøre nærmere overflatevann når du sprøyter. Arkivfoto: Dag Idar Jøsan
Dersom du bruker avdriftsreduserende dyser, og følger retningslinjene for å unngå avdrift, kan du nå kjøre nærmere overflatevann når du sprøyter. Arkivfoto: Dag Idar Jøsan

I en pressemelding kunngjør Mattilsynet at de nå har endret regelverket for sprøyteavstand til vann. På en del etiketter på plantevernmidler vil det fra nå av stå oppført flere ulike avstandsgrenser til vann. Hvilken grense du kan benytte vil avhenge av hva slags sprøyteutstyr du har, og hvilke og sprøyteteknikker du bruker. De korteste avstandene kan kun brukes av de som har avdriftsreduserende sprøyter, og følger tiltakene for å unngå avdrift.

NYE VEILEDERE

Den nye etikettene kan du finne på Mattilsynets sider, og du kan benytte deg av de nye grensene selv om du kjøpte sprøytemiddelet før den nye etiketten ble tatt i bruk. For å finne ut hvilke avstandsgrenser og regler som gjelder i hvert tilfelle, har Mattilsynet utarbeidet nye veiledere om avdriftsreduksjon og buffersoner.

HORISONTAL BOMSPRØYTE

Dersom du bruker en horisontal bomsprøyte, skal avstanden måles fra der sprøytedusjen slutter og frem til vannkanten. For å oppnå avdriftsreduksjon må du ikke kjøre fortere enn 8 kilometer i timen, og bommen må være maksimalt 40 cm over plantene eller jorda. I tillegg må en avdriftsreduserende dyse benyttes, og hvor effektiv dysa er vil avgjøre hvor lang avstand du må holde til vannet. Mattilsynet anbefaler også å unngå å sprøyte når vindstyrken er på mer enn 4,5 meter i sekundet.

Annonse

TÅKESPRØYTE

Bruker du en tåkesprøyte som sprøyter på begge sider av traktoren måles avstanden fra midten av trerekka du sprøyter mot og i en horisontal linje til varslet vannstand ved høyvann. Hvis du kun sprøyter på den siden av traktoren som venner vekk fra vannet, kan du måle fra midten av traktoren. Ved bruk av tåkesprøyte er maksimal hastighet 7,5 kilometer i timen og det må kun sprøytes når vindstyrken er under 3 meter i sekundet, og når vinden blåser vekk fra overflatevann.

For å kunne sprøyte i området mellom det opprinnelige avstandskravet og det nye avstandskravet, kreves det at de avdriftsreduserende tiltakene benyttes i hele tiltaksområdet. Alle tiltakskravene finnes i veilederen utarbeidet av Mattilsynet.

Neste artikkel

Kan redusere bruken av plantevern