Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Er du klar for Borgeby Fältdagar?

Fangvekster og smart jordbearbeiding i fokus

Gropen på Borgeby Fältdagar (Foto: Espen Syljuåsen)

Onsdag 28 juni åpner dørene årets store happening for nordiske bønder. Tema på den svenske messa i felt er jordbearbeiding og etablering. Smart jordbearbeiding ut i fra forutsetningene på hvert enkelt skifte. Eller som svenskene har valgte å kalle det: Smart tillage.

Erik Olsson, hos HIR Skåne skriver på nettsiden til messa at nye demonstrasjonsfelt, kommer til å gi riktig gode forutsetninger for å demonstrere den nyeste teknikken.

Annonse

–Vi skal kikke på ulika fangvekster som forgrøde og hvordan ulike etableringsmetoder på våren fungerer i med dissa. Det har skjedd utrolig mye de siste årene når det gjelder etableringsteknikk og jordbearbeidingsstrategier, ikke minst har GPS-teknikken åpnet opp for nye strategier.

Neste artikkel

Håndholdt apparat måler kornkvalitet