Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EUs kjemikaliebyrå: Glyfosat er ikke kreftfremkallende

Innen juli 2023 skal EU-kommisjonen ta stilling til om ugrasmiddelet skal forbys.

GLYFOSAT: Enda en vitenskapelig rapport slår fast at glyfosat ikke forårsaker kreft. Arkivfoto: Norsk Landbruk
GLYFOSAT: Enda en vitenskapelig rapport slår fast at glyfosat ikke forårsaker kreft. Arkivfoto: Norsk Landbruk

I en vitenskapelig uttalelse fra European Chemicals Agency (ECHA, som er EUs eget kjemikaliebyrå, slås det fast i en ny rapport at glyfosat ikke forårsaker kreftsykdom hos mennesker.

Byråets komite for risikovurdering skriver at «det tilgjengelige vitenskapelige beviset ikke oppfylte kriteriene for å klassifisere glyfosat for spesifikk målograntoksisitet, eller som et kreftfremkallende, mutagent eller reproduksjonstoksisk stoff», skriver Politico.eu.

Det er den samme konklusjonen som ECHA trakk i 2017. Byrådet holder også fast ved at glyfosak kan forårsake alvorlig øyeskade og er giftig for vannlevende organismer. Hele rapporten vil bli publisert i midten av august.

Parallelt med denne studien gjennomfører den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en studie for å vurdere glyfosats risiko for å forårsake skade.

Neste artikkel

Glyfosatsagaen ruller videre