Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fangvekstenes mester

Johan Bjørneby vant gullspaden til Norsk Landbruksrådgiving Øst, som årets beste til å dyrke fangvekster.

VANT: Juryen var imponert over fangvekstene til Johan Bjørneby. Juryen besto av Silja Valand (f.v.), Else Villadsen og Maren Holthe. Foto: Siri Josefine Mo, NLR
VANT: Juryen var imponert over fangvekstene til Johan Bjørneby. Juryen besto av Silja Valand (f.v.), Else Villadsen og Maren Holthe. Foto: Siri Josefine Mo, NLR

Fangvekster I en snødekt åker på Ås fant Norsk Landbruksrådgiving sin jury så mye fint raigras i åkerbønnestubben til Johan Bjørneby, at de kåret den til årets fangvekståker.

Juryen vurderte resultatet opp mot målsettinga deltakerne formulerte da de meldte seg på konkurransen, og i midten av april sådde åsbonden en blanding av flerårig raigras sammen med Vertigo åkerbønner.

Hos Bjørneby var målet å binde og lagre plantetilgjengelig nitrogen, øke det organiske innholdet i jorda og bedre jordstrukturen. Han ønsket dessuten å bygge en grønn bro mellom årets og neste års kultur, ved å legge bedre til rette for mikrolivet i jorda, samt at raigraset skulle utkonkurrere ugras. Det lyktes Bjørneby svært godt med.

− Det var vel kanskje bare to balderbråplanter. Raigraset hadde heller ikke vokst seg stort nok til at det ble et problem i treskinga, forteller han til NLR sine nettsider.

Johan Bjørneby har satt pris på konkurransen som en arena for å lære.

Annonse

­− Jeg meldte meg på konkurransen, fordi det stimulerer til faglig prat og faglig påfyll. I tillegg frista det med en fagdag om temaet fangvekster. Det er en veldig fin måte å møtes på, mener han.

I alt var det 19 påmeldte til NLR Øst sin konkurranse, Fangvekstmesterskapet 2019. I tillegg til at Johan Bjørneby vant gullspaden, fikk Lars Jørstad Nordby sølvspaden og Lars Lundem og André Hasle hver sin bronsespade.

Bedre jordstrukturen, fruktbarheten, binde næringsstoffer, hindre erosjon, øke humusinnholdet og redusere behovet for pløying, var noe av motivasjonen for å dyrke fangvekster hos de andre i finalen.

På fagdagen 20. november fortalte Else Villadsen at NLR ønsker å etablere et dyrkernettverk, der medlemmene kan utveksle erfaringer. Responsen på Fangvekstmesterskapet har vært godt fra deltakerne, men også rådgiverne har lært mye.

– Vi har lært masse! Jeg visste for eksempel ikke at det gikk så fint med fangvekster sådd som underkultur til åkerbønner. Vi har også lært mye om årets sesong og næringstilgang. Og jeg er blitt mer forvirra over halm og stubbehøyde i forbindelse med fangvekster, innrømmer Else Villadsen, som er rådgiver i NLR Øst.

Neste artikkel

Presisjonsmannen