Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

FK Agri stiller halmgaranti

Garanti på 50 øre kiloen gjør det mer attraktivt for kornprodusenter å ta vare på halmen

For å gjøre det mer attraktivt for kornprodusenter over hele landet å ta vare på halmen, stiller Felleskjøpet Agri nå halmgaranti på 50 øre kiloen for tørr halm. Foto: Øystein Heggdal.
For å gjøre det mer attraktivt for kornprodusenter over hele landet å ta vare på halmen, stiller Felleskjøpet Agri nå halmgaranti på 50 øre kiloen for tørr halm. Foto: Øystein Heggdal.

For å sikre norske husdyrprodusenter bedre tilgang til dyrefôr, og skape større økonomisk forutsigbarhet for kornbønder, innfører Felleskjøpet Agri en kostnadsgaranti for kornprodusenter som tar vare på egen norskprodusert halm gjennom pressing og pakking. Garantiverdien av hele den potensielle halmproduksjonen er på 170 millioner kroner, skriver Felleskjøpet Agri i en pressemelding.

Halmen må berges nå

Store deler av landet opplever den verste tørken på mer enn 70 år. Det er en vanskelig situasjon for alle bønder, og de økonomiske konsekvensene er store.

– Felleskjøpet er opptatt av at alle gode skadebegrensende tiltak som finnes blir benyttet. Berging av halm er et tiltak som burde vært finansiert som en del av en krisepakke til landbruket. Det er imidlertid nå halmen må berges, skriver Felleskjøpet Agri.

– Halm som dyrefôr er i tillegg til å drøye grovfôret gjennom økt kraftfôrtildeling den viktigste løsningen på den krevende situasjonen vi står i. Beregningene våre tilsier at husdyrprodusentene har behov for all halm som finnes. Det er for store verdier på spill til at vi kan sitte og vente på en løsning fra regjeringen som kanskje ikke kommer. Derfor tar vi ansvar og innfører en garanti for berging av halm slik at kornprodusentene med sikkerhet vet at de får dekket kostnader til pressing og pakking av halm selv om de ikke har en kjøper når skuronna starter, sier Trond Fidje, direktør Landbruk i Felleskjøpet Agri.

Les også: Så mye bør du ta for halmen

Knapt en halmkutter i bruk

Tiltaket iverksettes for å hjelpe norske bønder gjennom den krevende perioden de går gjennom som følge av tørke og store nedganger i årets avlinger av grovfôr. For mange bønder handler det nå om å få tilgang til nok mat til husdyra og å unngå nedslakting.

- Vi registrerer at i de områdene hvor skuronna er i full gang, er det knapt en halmkutter som er i bruk. Det er veldig bra, men siden tørken i kornområdene på Østlandet gir både lave kornavlinger og lite halm, er det viktig at halmen blir tatt vare på også i resten av kornarealet både på Østlandet og i Trøndelag, forteller Fidje.

50 øre per kilo tørr halm

Kostnadsgarantien er begrenset til kostnadene ved pressing og pakking av norsk halm i henhold til normale kostnader for en slik jobb, begrenset til kroner 0,50 per kilo tørr halm.

Kornprodusenter gis kostnadsgaranti for pressing/pakking av halm, forutsatt at:

Annonse

Halmen holder god hygienisk kvalitet egnet som dyrefôr

Halmen/arealopplysninger må gjøres tilgjengelig på Felleskjøpets halmformidlingstjeneste innen 26. august 2018: https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling/#kjopsalgskjema

Kvantumet er minimum fullt vogntog per sted for å holde transportkostnadene nede

Halmen ligger plassert slik at det er enkelt å komme til med vogntog, og kan lastes opp på bil av kornprodusenten uavhengig av snø- og føreforhold

Når avsetningsgarantien eventuelt slår inn overtar Felleskjøpet Agri eiendomsretten, men kan velge å utbetale garantibeløpet uten fysisk å overta varen.

Frist til nyttår

Garantien gjelder halm som ikke er omsatt på annen måte innen 1. januar 2019. Krav om at garantien ønskes benyttet må fremsettes til Felleskjøpet Agri innen 31. desember 2018. Felleskjøpet Agri har beregnet verdien av halmgarantien av hele den potensielle halmproduksjonen basert på nevnte forutsetninger til 170 millioner kroner.

– Innføringen av denne garantien medfører økte kostnader for Felleskjøpet Agri, men disse er moderate sammenliknet med den positive effekten dette kan generere i form av økt produksjon i norsk landbruk i årene som kommer. Vi skal til enhver tid være bondens partner, og dette er ett av flere støttende tiltak vi har implementert den seneste tiden, legger Fidje til.

Formidlingsløsning

Felleskjøpet har i tillegg etablert en løsning for formidling av halm mellom korn- og husdyrprodusenter. Kornprodusenter som ikke er registrert eller ikke har avsetning på sin halm, oppfordres til å registrere seg så raskt som mulig.

Les også: Så mye plast bør du bruke på halmen

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken