Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

FK og Rema vil ha flere øko-produsenter

Etablerer fond på ti millioner for å få flere kornbønder til å legge om

Felleskjøpet vil ikke stå på sidelinja og se at vi importerer økologiske kornprodukter. Nå legger de millioner i potten og forbedrer logistikken for å få flere kornprodusenter til å legge om.
Felleskjøpet vil ikke stå på sidelinja og se at vi importerer økologiske kornprodukter. Nå legger de millioner i potten og forbedrer logistikken for å få flere kornprodusenter til å legge om.

Etterspørselen etter økologiske produkter fortsetter å øke og for å møte den økende etterspørselen, iverksetter Felleskjøpet Agri nå et økologisk løft.

I samarbeid med Rema 1000, Mesterbakeren, Norgesmøllene og TINE gjennomføres det nå to prosjekter for å stimulere til økt norsk økologisk produksjon.

– Felles for begge prosjektene er at de skal bidra til økt norsk produksjon av økologiske varer for å imøtekomme den økende etterspørselen i markedet. Alternativet er at den økte etterspørselen etter økologisk mat blir dekket av importerte råvarer og ferdigvarer - da blir norsk landbruk stående på sidelinja. Det er ikke norske bønder tjent med, sier prosjektleder i Felleskjøpet, Amund Dønnum.

Økonomiske insentiver

Samarbeidet med Rema 1000, Mesterbakeren og Norgesmøllene har resultert i etableringen av et økologifond på 10 millioner kroner med formål om økt økologisk matkornproduksjon.

Fondet skal blant annet bidra til dekning av merkostnader for omlegging og legge til rette for økt lønnsomhet i verdikjeden.

Felleskjøpet Agri vil kommende vekstsesong tilby kornprodusenter på Østlandet som har forutsetninger for å lykkes med økologisk matkorn en 5 års avtale for omlegging til økologisk korndyrking. De som griper denne sjansen får tilbud om følgende:

• 1 kr/kg i karenstillegg for korn, erter, oljevekster og åkerbønner begrenset oppad til 400 kg/daa for enten 1. eller 2. år karens. Produsenten står fritt til å velge hvilket karensår tillegget skal benyttes, slik at dette på en best mulig måte kan tilpasses produsentens skifteplaner og agronomiske vurderinger.

• Kontraktstillegg for økologisk matkorn på 0,3 kr/kg utover gjeldende noteringspris og ordinære øko-tillegg (for år 3-5)

• Kontraktstillegg for annet økologisk korn på 0,1 kr/kg utover gjeldende noterinspris og ordinære øko-tillegg (for år 3-5)

• 5 år med forutsigbarhet

Bønder som inngår kontrakt må forplikte seg til å oppfylle følgende kriterier:

• Det skal i løpet av kontraktstiden dyrkes hvete med sikte på å oppnå økologisk mathvetekvalitet i 2 sesonger.

• Kontrakten tegnes kun der arealet gir grunnlag for leveranser > 20 tonn pr sesong beregnet etter midlere avlingsnivå

Annonse

• Kontraktstillegget (for år 3-5) gjelder for hvete, bygg og havre. Rug kun etter nærmere avtale.

• Produsenten må levere all salgbar kornavling til Felleskjøpet Agri

• Leveransen og dyrkingsarealet skal være godkjent av Debio i kontraktsperioden

Felleskjøpet ser også på muligheten for å knytte til seg eksisterende økologiske produsenter for en leveranseavtale.

Mangler åkerbønner

For å lykkes med å lage et økofôr basert på norske råvarer vil det være behov for en betydelig økning i produksjon av norsk økologisk proteinråvare. Felleskjøpet har et stort ønske om å lykkes med dette og vil derfor for sesongen 2017 tilby en prisøkning på økologiske åkerbønner utover eksisterende noteringspris og økotillegg med 1,2 kr/kg. Videre legges det til rette for mottak i sesong ved Askim, og produsenter på Østlandet vil få tilbud om innfrakt til en fastpris på 1500 kr/tur for rasjonelle leveranser.

Felleskjøpet oppfordrer alle som kan vurdere økologiske åkerbønner til å ta kontakt. Felleskjøpet har god tilgang på såfrø og vil legge forholdene mest mulig til rette for å få til en god satsning på økologiske åkerbønner.

– Vi håper mange benytter seg av denne muligheten på økologiske åkerbønner, men vil samtidig gjøre oppmerksom på at økologiske åkerbønner krever en forholdsvis lang vekstsesong. Det er derfor i all hovedsak produsenter i Østfold, Vestfold og sør i Akershus dette vil være mest aktuelt for, sier Dønnum.

Flere mottak

For mottak av økologisk korn, åkerbønner og oljevekster gjennomføres det nå et betydelig løft.

Det vil i 2017 legges til rette for mottak av økologisk korn i sesong ved henholdsvis Larvik, Lena, Askim og Eidsvoll ved timebestilling.

Videre legges det til rette for mottak av åkerbønner i sesong ved Askim og for oljevekster i sesong ved Bjørkelangen.

Når det gjelder korn er det ennå ikke avklart i detalj hvilke arter og kvaliteter som det vil åpnes for ved de ulike anleggene. Etter 1. oktober vil det i tillegg til de mottak som beskrevet over også være mulig å levere økologisk til Gran og Eiker. I Trøndelag kan du på timebestilling levere økologisk bygg til Rindsem, økologisk havre til Hoff Sundnæs og begge slag til Melhus.

– Vi gjennomfører nå en betydelig strukturendring på mottakssiden for økologisk korn, åkerbønner og oljevekster. Vi har hatt som mål å tilrettelegge på en god måte for mottak av økokorn på begge sider av Oslofjorden og i kornområdene nord for Oslo. Dette er i tråd med de ønsker og behov vi har fått signal om fra produsentene, uttaler Arnfinn Sjøseth, industrisjef korn og plantekultur i Felleskjøpet.

Neste artikkel

Nordlig kornproduksjon