Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forskningsprosjekt på kvinner i skogbruket

Vil holde på de gode hodene.

GREP: Skogbruket tar tak og vil finne ut hvorfor kvinner ikke blir i næringa etter endt utdanning. Arkivfoto: Bondebladet
GREP: Skogbruket tar tak og vil finne ut hvorfor kvinner ikke blir i næringa etter endt utdanning. Arkivfoto: Bondebladet

Flere aktører i skognæringa drar i gang et prosjekt hvor man endelig skal finne ut om skogbruket i Norge er en arbeidsplass for alle, eller om kvinnene forlater sektoren når de er ferdig utdannet. Prosjektet har fått 1,35 millioner kroner i tilskudd fra Innlandet fylkeskommune, Skogbrukets Utviklingsfond og Verdiskapingsfondet, og skal være ferdig 1. november i 2022.

MED PÅ LAGET er blant andre skogeiersamvirket Glommen Mjøsen Skog, Høgskolen i Innlandet, organisasjonen Kvinner i skogbruket, Skogbrukets kursinstitutt og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). For første gang skal det nå gis svar på hvor mange kvinner som arbeider i skogbruket, i forhold til antallet som utdannes, om kvinnene i næringa i større grad enn menn arbeider i offentlig sektor og om kvinner og menn er like tilfredse på arbeidsplassen.

– Vi har en hypotese om at kvinner forlater næringa i mye større grad enn menn. Det er få kvinner som utdannes, og vi tror de ikke føler så stor sosial tilhørighet i skogbruket som menn, sier prosjektleder og førsteamanuensis i skogbruk på Evenstad, Hanne K. Sjølie.

Annonse

MANGE AKTØRER I NÆRINGA påpeker at de ønsker å rekruttere flere kvinner, men at det er vanskelig. En av dem som merker det, er Glommen Mjøsen Skog, som er prosjektets eier.

– Jeg kan ikke se en eneste grunn til at å jobbe i skognæringa, ikke er noe som kvinner kan klare like bra som menn. Vi håper prosjektet vil hjelpe oss med å forstå hva vi kan gjøre for å være en attraktiv bransje og arbeidsgiver, og lære mer om hvordan sørge for at kompetansen blir værende hos oss, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun.

Skognæringa skal blant annet lære av Forsvaret og idretten, som har jobbet aktivt med å få kvinner til å bli.

– I tillegg til dette skal vi pilotere to ordninger for kvinner, mentorordninger og nettverkssamlinger, for å se om det kan gjøre at kvinner kan trives bedre i næringa, forteller Sjølie.

Neste artikkel

Nordens skoger