Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Første funn av mjøldogg

En høsthveteåker i Eidsberg skal være smittet

VIPS Landbruk har sendt ut varsel om funn av mjøldogg nederst på stengelen i en Ellvis høsthveteåker i Eidsberg. Åkeren har kommet til zadoks-stadie 31 og spredte forekomster i åkeren.

Mjøldogg er ifølge plantevernleksikonet.no, forårsaket av soppen Blumeria graminis, og angriper alle kornarter. Høsthveteplanter kan smittes om høsten og mjøldoggen kan overleve på høsthvete gjennom vinteren og forårsake tidlige angrep av mjøldogg i vårhvete. Hver korn-art har sin spesialiserte form som ikke kan angripe andre korn-arter. Dette betyr at mjøldogg på for eksempel bygg bare kan angripe bygg og ikke hvete eller andre arter, og mjøldogg på rapp ikke smitter over på for eksempel timotei, men samme mjøldogg kan angripe vårhvete og høsthvete.

Annonse

Neste artikkel

Håndholdt apparat måler kornkvalitet