Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsvarer Reglone-bruk i Danmark

Miljøstyrelsen står fast på dispensasjon til å bruke Reglone som vekstavslutter.

REGLONE: I Danmark har Miljøstyrelsen gitt dispensasjon til å bruke preparatet Reglone som vekstavslutter i potet også i 2022. I Norge var det siste gang tillatt brukt i 2019. Foto: Borghild Glorvigen, NLR
REGLONE: I Danmark har Miljøstyrelsen gitt dispensasjon til å bruke preparatet Reglone som vekstavslutter i potet også i 2022. I Norge var det siste gang tillatt brukt i 2019. Foto: Borghild Glorvigen, NLR

Den danske Miljøstyrelsen har fått kraftig kritikk fra Danmarks Naturfredningsforening for sin beslutning om å tillate bruk av Reglone som vekstavslutter, blant annet i poteter til lagring og til spinat og purreløk til frøproduksjon. Dispensasjonen gjelder fra 22. juni til 19. oktober 2022.

Det er tredje året på rad at Miljøstyrelsen har gitt dispensasjon til å bruke Reglone, til tross for at EU-forbudet mot bruk av dikvat, som er virkestoffet i Reglone.

MILJØSTYRELSEN FORSVARER dispensasjonen med at EU sin risikovurdering ble gjort på en vesentlig høyere dosering enn den danske myndigheter har gitt lov til å bruke.

Til Danmarks Radio skriver de at dispensasjon kan gis når det foreligger fare som truer en avling, der faren ikke kan bekjempes på annen måte. De begrunner dispensasjonen med lave doser Reglone med at det ikke er risiko for helse eller miljø, ei heller for forurensing av grunnvannet. De mener også det er bevist at det i dag verken finnes gode kjemiske eller mekaniske alternativ.

ALTERNATIV: Norsk Landbruksrådgivning har kjørt feltforsøk med bruk av både Spotlight Plus og Gonzai for å finne et alternativ til bruk av Reglone som vekstavslutter i potet. Foto: Borghild Glorvigen
ALTERNATIV: Norsk Landbruksrådgivning har kjørt feltforsøk med bruk av både Spotlight Plus og Gonzai for å finne et alternativ til bruk av Reglone som vekstavslutter i potet. Foto: Borghild Glorvigen

Danmarks Naturfredningsforening mener på sin side at forbudet er absolutt, og ikke gradbøyd ut fra doser eller sprøyteavstander.

I NORGE ER DET GITT DISPENSASJON til å bruke vekstavslutningsmiddelet Gozai også i 2022, skriver Norsk Landbruksrådgiving på sine nettsider. I dispensasjonen ligger det maksimum to ganger behandling, med maksdose på 80 milliliter per behandling. Behandlingsfristen er 14 dager, og Gozai kan, i motsetning til Spotlight Plus, også brukes etter risknusing.

2020 var den første sesongen med forbud mot bruk av Reglone til å visne ned potetriset i Norge. Til nedvisning av potetris ble Spotlight Pus godkjent for vekstsesongen 2020, men forsøk i regi av NLR i 2019 og 2020 viste at dette preparatet alene ikke var tilstrekkelig for å oppnå fullstendig dødt ris i sene potetsorter.

Annonse

SPOTLIGHT PLUS ER IKKE TILLATT å bruke etter risknusing, og NLR har derfor søkt om dispensasjon for Gonzai, fordi preparatet har vist bedre effekt enn Spotlight Plus. Gonzai er imidlertid avhengig av sol og pent vær, både dagen man sprøyter og flere dager etter behandling, for å gi gode resultater.

De skriver også at en blanding av preparatene kan gi en bedre nedsviing i potetsorter med kraftig ris.

ÅRSAKEN TIL AT DET ER SVÆRT VIKTIG at potetriset er dødt før innhøsting er for å unngå smitte av tørråte. Tørråte på knollene kan raskt føre til råteutvikling på lageret, og dermed gjøre at potetene ikke kan omsettes.

Nordisk Alkali har søkt om godkjenning av preparatet Mizuki, som er Gozai i ferdig blanding. Mizuki venter på sonegodkjenning hos Miljøstyrelsen i Danmark før det blir søkt om godkjenning hos myndighetene i de andre nordiske landene. Det vil definitivt ikke bli aktuelt for bruk i Norge i år.

Neste artikkel

Spirer og gror året rundt