Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer 1,2 millioner tonn korn

De første kornprognosene varsler litt lavere avling enn knallåret 2019, men bedre enn gjennomsnittet de siste fem åra.

Årets første kornprognoser varsler bedre kornavlinger enn gjennomsnittet de siste fem åra. Foto: Kristin Bergo
Årets første kornprognoser varsler bedre kornavlinger enn gjennomsnittet de siste fem åra. Foto: Kristin Bergo

Selv om skuronna enda er langt fra ferdig, kom Norske Felleskjøp allerede i slutten av august ut med de første prognosene for årets kornavlinger. Ved hjelp av tilbakemeldinger fra kornrådgivere rundt om i landet, har de anslått at vi kan regne med en avling på i underkant av 1,2 millioner tonn, denne sesongen. Selv om det ikke forventes et like godt kornår som fjoråret, viser prognosene at vi potensielt kan få en noe høyere avling enn det som har vært gjennomsnittet de siste fem åra.

Mens kornsesongen i Trøndelag mildt sagt har vært utfordrende, har østlandet heldigvis hatt en forholdsvis uproblematisk sesong.

– Mange steder har det vært en tidlig våronn, med gode forhold for etablering, så kornet har fått god tid på seg, forteller Einar Strand som er fagkoordinator for korn i Norsk Landbruksrådgiving.

Han forklarer at det mest utfordrende har vært den tørre perioden i juni, som kan ha ført til noe tørkeskader og etterrenning.

– De fleste stedene på østlandet er dette veldig håndterbart. Det har dessuten vært en sesong med lite angrep av sjukdom og skadedyr, og vi får nå signaler fra rådgiverne om at den første prognosen kanskje er litt for lav.

Annonse

På østlandet har det også kommet tilbakemeldinger om at avlingene foreløpig ser ut til å være av god kvalitet, men at det kan se ut som det er litt lave proteinverdier og lav hektolitervekt i hveten.

– Men det er klart at det er store lokale variasjoner og vi vil få bedre oversikt når enda mer er treska, sier han.

Strand poengterer at den første prognosen er et grovt estimat, og at prognosene som kommer utover høsten vil bli sikrere og sikrere.

Neste artikkel

Legger om vekstskiftet etter dårlig overvintring