Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer høyere potetavlinger

Kan forvente 15 prosent høyere potetavling sammenlignet med i fjor.

Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo.
Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo.

Årets prøvegravinger i uke 35 gir rom for optimisme for norske potetprodusenter. Avlingsprognosene for matpotet i 2020 viser at potetavlingene på landsbasis blir 15 prosent høyere sammenlignet med i fjor, og elleve prosent høyere enn gjennomsnittet for 2002–2019.

Det er spesielt i Innlandet, på Romerike og i Oslofjord-området at avlingsnivået ligger høyt, melder Norsk Landbruksrådgiving, som tar ut graveprøvene på oppdrag av Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS).

I Rogaland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Troms er det ikke like stor grunn til å juble. Her viser graveprøvene at man kan forvente en avling som er lavere enn i 2019.

Annonse

Når det kommer til kvalitet, ser det ifølge NLR bra ut dette året. I gjennomsnitt for hele landet anslår de en klasse 1-andel på over 93 prosent av poteter som er i salgbar størrelse. Ett unntak er sorten Beate, som har fått snaut 86 prosent klasse 1, innen salgbar størrelse.

Neste artikkel

Potetbokanbefaling