Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frankrike tillater glyfosat i pløyefritt jordbruk

Frankrike har forbudt bruk av glyfosat fra 2021, men bønder som driver pløyefritt jordbruk etter CA-metoden får likevel bruke glyfosat.

Mens glyfosat blir forbudt i tradisjonell korndrift i Frankrike fra 2021, vil de som driver etter Karbon Agro-metoden få lov til å bruke glyfosat. Illustrasjonsfoto, arkiv.
Mens glyfosat blir forbudt i tradisjonell korndrift i Frankrike fra 2021, vil de som driver etter Karbon Agro-metoden få lov til å bruke glyfosat. Illustrasjonsfoto, arkiv.

CA er en forkortelse for Conservation Agriculture, og har på norsk fått navnet Karbon Agro.

Metoden går ut på at man verken pløyer eller redusert jordarbeiding, men bearbeider jorda med bruk av vekstskifte og fangvekster. Det skal stimulere meitemark, sopp og mikrolivet i jorda til å skape grynstrukturen i jorda, som vi ellers bruker plogen og harva til å skape. Plantefrø såes med direktesåmasking rett i stubb.

Årsaken til at Frankrike likevel åpner for å bruke glyfosat for de som driver Karbon Agro er avhengige av å kunne sprøyte mot ugras når de ikke bruker tradisjonelle jordarbeidingsmetoder.

KARBON AGRO: Direktesåmaskinen er den eneste som får rote i jorda når man driver etter Karbon Agro-metoden. Foto: Wolfram Schmidt
KARBON AGRO: Direktesåmaskinen er den eneste som får rote i jorda når man driver etter Karbon Agro-metoden. Foto: Wolfram Schmidt
Annonse

– Min holdning er klar: De som driver Karbon Agro-metoden vil kunne fortsette å bruke glyfosat, sier den franske landbruksministeren, Didier Guillaume, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Målet med å bruke fangvekster er å beskytte jorda mot erosjon og binde karbon i jorda for å kjempe mot global oppvarming.

– Vi trenger dette plantedekket, og da må vi også bruke glyfosat. Jeg tror behovet er en liter per hektar for å fjerne planterester som ikke blir pløyd ned en gang i året, sier landbruksministeren.

Neste artikkel

Forpakteren