Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gevinst ved å velge lav tusenkornvekt

Mengder og størrelse på såkorn påvirker ikke avlinga.

TEST: NLR har kjørt forsøk for å finne ut om samme såkornmengde kan brukes for smått og normalt stort såkorn. Arkivfoto: Norsk Landbruk
TEST: NLR har kjørt forsøk for å finne ut om samme såkornmengde kan brukes for smått og normalt stort såkorn. Arkivfoto: Norsk Landbruk

NLR Innlandet har kjørt to forsøksplaner med bygg og havre, hvor de har økt såmengden fra minste mulige til godt over forventet riktig mengde.

– I forbindelse med klimaendringer vil vi oppleve både våtere og tørrere sesonger. I tillegg skal været bli varmere, noe som gir større konsekvenser av både for mye og for lite tilgjengelig vann. Målet er å finne ut om vi kan bruke samme såkornmengde for smått og normalt stort såkorn, sier rådgiver Åsmund Langeland.

– ENKELTE ÅR ER STØRRELSEN på såkornet (tusenkornvekta) betydelig mindre enn normalt. Dette kan komme av forhold ved vekstperioden som skyldes endringer i klima, og vi regner med å måtte håndtere mer av slike forhold. Det betyr at ved normal spireprosent, bør vi også redusere såmengden målt i kilo, for å så rett antall planter per areal. Reduksjonen kan bli betydelig, og så lav at mange nok helgarderer med å legge på litt mer for sikkerhets skyld, forteller Langeland.

Annonse

I FORSØKSMELDING 2020 presenterer NLR konklusjonen, og både resultater fra 2019 og fra 2020 viser at selv med lav såmengde, målt som spiredyktige frø, kan man forvente at avlinga ikke påvirkes vesentlig.

– Dette stemmer bra med det vi har sett tidligere. Heller ikke størrelsen på såkornet påvirker avlinga vesentlig. Det betyr at i år med smått såkorn, og når vi beregner såmengde ut ifra ønsket plantetall, kan vi trygt gå ned på såmengde målt i kilo/daa, uten at det vil påvirke avlinga av betydning. Dette understreker også den økonomiske gevinsten i å velge såkornpartier med lav tusenkornvekt for å redusere mengden innkjøpt såkorn målt i kilo, men beholde ønsket plantetall og forventet avling, sier rådgiveren.

Åsmund Langeland, NLR-rådgiver Innlandet Arkivfoto: Norsk Landbruk
Åsmund Langeland, NLR-rådgiver Innlandet Arkivfoto: Norsk Landbruk

Neste artikkel

Bygger ut for grisen