Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Godkjenner Spotlight i kombinasjon med risknusing

Produsenter av tidligpotet får dispensasjon til å bruke Spotlight Plus til vekstavslutning etter risknusing.

VEKSTAVSLUTNING: Forsøk med Spotlight Plus viste at middelet hadde best effekt i kombinasjon med risknusing. Nå åpner Mattilsynet for at enkelte produsenter kan bruke prepraratet slik. Arkivfoto: Norsk Landbruk
VEKSTAVSLUTNING: Forsøk med Spotlight Plus viste at middelet hadde best effekt i kombinasjon med risknusing. Nå åpner Mattilsynet for at enkelte produsenter kan bruke prepraratet slik. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Da plantevernmiddelet Reglone ble faset ut som nedsviingsmiddel i 2019, begynte jakten på alternative preparater. Spotlight Plus ble tidlig pekt ut som en potensiell arvtaker, og Mattilsynet valgte heldigvis å godkjenne middelet fra og med sesongen i fjor, og ut 2023.

Forsøk utført av Norsk Landbruksrådigving viste imidlertid at Spotlight Plus har aller best effekt når det blir brukt i kombinasjon med mekanisk risknusing.

– Grunnen til av vi knuser potetriset først, er for å fjerne toppen av bladverket, slik at kjemien treffer stengelen og gjør jobben der, sa Fagkoordinator for potet, Borghild Glorvigen i Norsk Landbruksrådgiving til Norsk Landbruk i fjor.

Forsøkene viste det at sprøyting med kun en 50 ml+50 ml dose per dekar, uten å knuse potetriset først, ikke ga et godt nok resultat. Likevel valgte Mattilsynet å ikke godkjenne bruken av middelet i kombinasjon med risknusing i fjor, heller ikke da NLR søkte om nøddispensasjon.

Annonse

Til årets vektsesong har imidlertid Mattilsynet valgt å snu, og åpner nå opp for at produsenter av tidligpotet kan bruke Spotlight Plus etter risknusing. Hensikten er å avverge at avling av tidligpotet går tapt, og for å redusere det økonomiske tapet av utsatt høsting, melder Norsk Landbruksrådgiving.

Dispensasjonen gjelder kun for tidligpotet i årets vekstsesong, og kan ikke benyttes for poteter som skal inn på lager. Doseringen er 50 ml Spotlight Plus to til fire dager etter risknusing. Behandlingsfristen er sju dager, og kun en behandling kan benyttes, skriver NLR. Som før, kan preparatet ikke brukes oftere enn hvert tredje år på samme skifte.

Neste artikkel

– De må ta en beslutning!