Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grubber for pålerot på rapsen

Løsner ned til 50 centimeter

Grubbesåmaskina Sub-Tiller fra He-Va løsner jorda ned til 50 centimeters dybde, sår raps, gjødsler og sprer sneglegift i én operasjon. Det skal gjøre det mulig både å halvere mengden såfrø og mengden sneglegift, og gjøre det lettere for rapsen å sette en dyp pålerot.

– Den største fienden til ei rapsplante er nabo-rapspsplanta. Når veksten avsluttes på høsten, skal plantene se ut som en halv fotball som ligger på bakken, forklarer danske Jens Iversen.

Eikmaskin hadde 5. september invitert Jens Iversen til Norge, i anledning at de skulle ha en demonstrasjon av He-Va-utstyr. Selv om Iversen nå er mest kjent som «ploveksperten», der han hjelper folk å få stilt inn plogen slik at de kan spare drivstoff, har han en fortid som utvikler hos den danske redskapsprodusenten He-Va. En av maskinene han har vært med på å utvikle, er He-Va Sub-Tiller, som er en spesialisert rapssåmaskin. Denne var utstilt på demonstrasjonsdagen og har også vært testet i Norge i høst.

Ploveksperten: Danske Jens Iversen turnerer i dag Skandinavia for å hjelpe folk med å stille inn plogen riktig, og har en fortid som utvikler i He-Va. Han sådde for første gang med Sub-Tiller såmaskina i 2004.

– Jeg sådde med en slik maskin første gang i Danmark i 2004, og ideen fikk vi fra England, der de har hatt en lang tradisjon med å så raps med liknende maskiner, forklarer Jens Iversen.

DRAR OPP FUKTIG JORD

Annonse

Hos Hev-Va registrerte de tidlig på 2000-tallet at de solgte mange pneumatiske såkasser til England. Grunnen til det viste seg å være at engelske bønder bygde om sine egne grubber til å brukes som rapsslåmaskiner.

– Engelskmennene hadde gjerne problemer med tørre høster og lite spiringsfuktighet. Og tradisjonell jordarbeiding med pløying og harving gjorde bare jorda enda tørrere. Ved å kjøre en grubb med pakkevalse etter, fikk de både dratt fuktig jord opp fra dypet, pakket og sådd i én operasjon, og de klarte å unngå at jorda tørka ut, forklarer Iversen.

Og som i England tok danskene utgangspunkt i en allerede eksisterende grubb som He-Va hadde i porteføljen sin da de skulle bygge såmaskina.

For pålerota: Med dyp grubbing er det i tørre år mulig å dra opp litt fuktig jord, og i våte år gjør det at jorda drenerer bedre, slik at rapsen ikke blir stående i vann. I tillegg blir det enklere for pålerota til rapsen å lete seg vei ned gjennom bakken.

– Kroppen er V-formet, og det gjør at grubbene løfter jorda over seg, heller enn å komprimere den mellom seg, noe som gjør at maskina blir lettere å dra, forklarer Torgrim Rustad, produktsjef i Eikmaskin.

Over selve kroppen sitter de to såkassene montert, én for gjødsel og én kombinert for såfrø og sneglegift. Gjødsla kommer ut bak hver enkelt grubbetinde, før pakkevalsa. På det viset ramler gjødsla nede i sprekken etter grubbetinda, og røttene på rapsen må søke ned gjennom jorda etter næring.

– Rapsen skal sette en dyp pålerot, og det kan være vanskelig for rota å trenge gjennom harvesåla i jorda. Når rapsen treffer et hardt sjikt i jorda, slutter den å vokse nedover, setter røtter horisontalt og løfter i stedet vekstpunktet fra bakken. Vekstpunktet bør for overvintringas del være så nært bakken som mulig. Vi har sett at denne etableringsmetoden gir høyere overvintring, fordi plantene klarer å etablere dypere røtter, forteller Iversen.

Hele reportasjen kan du lese i Norsk Landbruk nummer 16. Om du ikke abonnerer på Norsk Landbruk i dag, kan du kjøpe abonnement her.

Neste artikkel

Dansker vil ha fart i redusert jordarbeiding