Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Halv avling i førsteslåtten, men reddes av ekstraslått

Vanning i enga gjorde at avlingstapet ikke ble enda større.

Narve Røed berger foråpentligvis årets grovfôravling med en ekstra slått. Foto: Dag Idar Jøsang

Med mange naboer som driver med grønnsaker, og nærmest ubegrenset tilgang på vann fra Tyrifjorden, har Narve Røed i år vannet enga som ligger nærmest gården. Det har reddet avlingene på den tunge jorda, mens den tørkesvake sandjorda har gitt lite.

– Jeg er usikker på hvor mye gras vi har fått, men i snitt ligger det nok rundt halvparten av et normalt år, sier ammekuprodusenten.

På Sylling lå snøen til midt i april, og bøndene trodde en stund at snøen skulle ligge til 17. mai, men da våren først kom så kom den fort. Som i resten av Sør-Norge kom det bare noen få millimeter nedbør fra starten av mai til midt i juni.

Annonse

– Da vi hadde melkekyr var det vanlig å begynne slåtten tidlig, men til ammekyr er det ganske uvanlig å starte så tidlig som 2. juni, forteller Røed.

Vanligvis tar han bare to slåtter og lar de 55 ammekyrne beite på enga etter andreslåtten. I år kan det derimot bli nødvendig å ta tre slåtter. Da vi traff Narve dagen før midtsommeraften var han i ferd med å gjøre seg ferdig med førsteslåtten.

– Avlingsmengden er ikke så verst. Vi sådde en timoteiblanding med engsvingel og ti prosent kløver, men på avlingen kan det se ut som det har vært 90 prosent kløver, sier han med et smil.

Neste artikkel

Gjør væren beredt