Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her kan du finne sesonghjelp

Er du bekymret for at du kan få for få hender til å hjelpe til i onna? Sjekk ut disse sidene som formidler arbeid og arbeidskraft i landbruket.

På grunn av korona-krisa kan norske bønder bli nødt til å få hjelp av norske sesongarbeidere dette året. Foto: Hilde Danielsen
På grunn av korona-krisa kan norske bønder bli nødt til å få hjelp av norske sesongarbeidere dette året. Foto: Hilde Danielsen

Våren nærmer seg med stormskritt, og mange steder er en del allerede så smått i gang med våronna. Men årets sesong byr på en del ekstraordinære utfordringer, og for mange er tilgangen på arbeidskraft det mest fremtredende problemet, i skyggen av den pågående korona-pandemien. Særlig grøntsektoren, som består av svært arbeidsintensive produksjoner, benytter seg i stor grad av utenlandske sesongarbeidere, som nå nektes inngang til landet.

FLERE NYE PLATTFORMER

Samtidig har turismevirksomheter, restauranter, kulturliv og svært mange andre næringer sett seg nødt til å permittere flerfoldige tusen arbeidstakere, som nå går usikre tider i møte. Fra flere hold har det blitt etterspurt muligheter for å omdisponere disse arbeidsledige slik at de kan bidra der det trengs i norsk matproduksjon. I tillegg til de velkjente tjenestene slik som Norske Landbrukstenester, har det på få dager dukket opp en rekke plattformer på nett, som har til hensikt å formidle arbeidsbehov og tilgjengelig arbeidskraft i landbruket.

BORD TIL JORD

Et av initiativene som har kommet til de siste dagene er formidlingstjenesten Bord til Jord, som drives av konsulentselskapet Green House. Jørn Erik Toppe, som er ansvarlig for industri og forretningsutvikling i selskapet, forteller at tjenesten er en videreføring av en side de opprettet for grovfôrformidling etter tørkesommeren i 2018.

– Vi hadde den gang over 2000 registrerte bønder og mer enn 100 000 sidevisninger, og det ble også tatt i bruk og sponset av landbrukssamvirkene. Selv om det ikke er helt samme situasjon nå, så ser vi at det er en utfordring med lite folk i jordbruket og mange permitterte i andre næringer, forteller han.

Jørn Erik Toppe er ansatt i konsulentselskapet Green House, som i disse tider har utviklet en nettside hvor bønder og de som ønsker å hjelpe til i landbruket kan få tak i hverandre. Foto: Artisjokk Oslo
Jørn Erik Toppe er ansatt i konsulentselskapet Green House, som i disse tider har utviklet en nettside hvor bønder og de som ønsker å hjelpe til i landbruket kan få tak i hverandre. Foto: Artisjokk Oslo

STARTET OPP PÅ GRUNN AV FÔRMANGEL

Derfor ønsket de å bygge om fôrformidlingssiden til å bli en kanal for at de som vil hjelpe til i landbruket, kan få kontakt med dem som trenger hjelp. Han forklarer at Green House til vanlig arbeider med blant annet biokull og ressursutnyttelse i landbruket, og at de fleste ansatte har landbruksfaglig bakgrunn.

– Selskapet ble opprettet etter grovfôrkrisa, fordi vi gjennom arbeidet med fôrformidling.no fikk god kontakt med mange bønder og landbruksselskaper, forteller han.

MANGE HAR MELDT SEG

Bord til Jord ble lagt ut på ettermiddagen torsdag 19. mars, og allerede fredag formiddag har over 140 ledige hender meldt seg på siden. Foreløpig er det langt færre bønder som har vist sin interesse, men Toppe har trua på at flere vil komme til etterhvert.

– Siden skal være et lavterskeltilbud hvor det er lett å registrere seg og finne fram til aktuelle kandidater, enten man tilbyr eller trenger hjelp, forteller han.

De som ønsker arbeidskraft må fylle inn hvem de er, hvor de holder til og hva slags arbeidsoppgaver de trenger hjelp til, mens de som tilbyr hjelp må oppgi om de har relevant arbeidserfaring og hva motivasjonen deres er.

– Mange av dem som har meldt seg hittil har landbrukserfaring på en eller annen måte, og flere er faktisk avløsere, forklarer Toppe.

HÅPER Å FORMIDLE KONTAKT MELLOM MAT-NÆRINGER

Siden særlig hotell- og restaurantbransjen er hardt rammet av korona-krisa hadde de ansatte i Green House i utgangspunktet sett for seg at de kunne formidle arbeidsmuligheter i landbruket til dem som vanligvis jobber i slike næringer. Det kunne ha gjort det lettere for en matprodusent å kunne hyre inn et helt team, som allerede er vant til å jobbe med hverandre, og ikke minst vant til å jobbe med mat.

Annonse

– Det hadde vært utrolig flott om folk som jobber med mat til vanlig kan være med og bidra i åkeren og få oppleve hvordan maten lages. Vi tror både bønder og kokker kunne hatt mye å lære av hverandre.

Siden også de som sitter med administrasjonen på hoteller og restauranter er permitterte, opplevde Green House at en slik løsning ble vanskelig å organisere, og valgte derfor å heller lage en formidlingsside som er åpen for alle.

– Vi håper likevel at bønder og restaurant-permitterte kan bruke denne løsningen til å finne hverandre, sier han.

OPPFORDRER MYNDIGHETENE TIL Å BIDRA

Enn så lenge må bøndene og de arbeidsvillige selv gå inn på siden og lete opp hverandre, men Toppe forteller at siden er under utvikling og at de jobber med løsninger som gjør det lettere å få informasjon når nye aktuelle kandidater melder seg.

– Vi håper også at myndighetene og partene i arbeidslivet klarer å finne løsninger som gjør det enklere for permitterte å jobbe i landbruket. Det er en utfordring at det er lavt lønnsnivå i landbruket og at permitterte kan tape opptjent ansiennitet der de jobber til vanlig, dersom de tar på seg annet arbeid, avslutter han.

ENGASJEMENT FRA UVENTET HOLD

En annen som har engasjert seg i problemstillingen, og tatt affære, er Linn Riktor Johansen fra Oslo.

– Jeg leste på NRK at det var behov 30 000 arbeidere i landbruket og fikk lyst til å gjøre noe, forteller hun.

Selv om hun ikke har noe som helst erfaring med landbruk opprettet hun Facebook-gruppa Korona-dugnad: Våronna 2020, som på få dager har fått nesten 4000 følgere.

– Det var egentlig bare et innfall, men jeg har fått overveldende positiv respons, både fra bønder og frivillige og folk som heier fra sidelinja, forteller hun til Norsk Landbruk.

Linn håper at gruppa kan være et sted der folk kan melde seg til tjeneste, eller spørre etter hjelp til den kommende våronna.

VIL SPRE KUNNSKAP

– Jeg oppdaget etterhvert at det allerede finnes en del tjenester som driver med nettopp denne typen formidling, så derfor har jeg også lenket til disse sidene. Jeg håper at gruppa både kan bidra med direkte formidling, og at den kan spre kunnskap om hvor man bør henvende seg om man vil hjelpe til, forklarer hun.

Hun legger til at det viktigste motivet for henne, er at vi skal ha nok mat.

– Alle monner drar. Det viktigste er at det ikke blir mindre mat i butikkene til høsten, så da håper jeg noen kan bruke gruppa som plattform til å finne eller tilby hjelp, sier hun.

Neste artikkel

Justerer innreiseregler for grønt-arbeidere