OMRÅDET: Paul Særvold ser ned på området hvor den planlagte fyllinga skal ligge. Det aktuelle arealet er cirka 750 meter langt og rundt 200 meter bredt.
OMRÅDET: Paul Særvold ser ned på området hvor den planlagte fyllinga skal ligge. Det aktuelle arealet er cirka 750 meter langt og rundt 200 meter bredt.

Her vil han ha Bergens nye hoveddeponi

BERGEN: Bonde Paul Særvold fylte opp en liten dal med overskuddsmasse og fikk åtte dekar nytt slåtteland. Han ønsker nå å ta imot inntil én million kubikkmeter med stein og jordmasser på et 140 dekar stort skogsområde. Dette skal etter hvert bli eng.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Komplett

Bestill

3 utgaver for 99,-

Neste artikkel

God agronomi + god teknikk = suksess