Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høstpløying gir dårligere vannkvalitet

Etter 25 år med overvåking av jordbruksbekker kan NIBIO konstatere at jordarbeiding om høsten gir redusert vannkvalitet.

Negativt: 25 års undersøkelser av jordbruksbekker har vist at jordarbeiding om høsten påvirker vannkvaliteten negativt. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Negativt: 25 års undersøkelser av jordbruksbekker har vist at jordarbeiding om høsten påvirker vannkvaliteten negativt. Arkivfoto: Norsk Landbruk

I løpet av perioden har forskerne undersøkt bekker der det nærliggende jordbruksarealet har vært høstpløyd over flere år, og deretter stått i stubb over flere år. Data fra noen områder viser blant annet at det er signifikant mer fosforavrenning om vinteren, når det har blitt pløyd samme høst. Dette problemet blir enda mer uttalt de årene det er mye nedbør, skriver NIBIO.

– Når det regner mye, ser vi at jordarbeiding på høsten har en tydelig effekt på vannkvaliteten i nærliggende jordbruksbekker. Dette er noe å være obs på, med tanke på at et framtidig klima mest sannsynlig vil bringe med seg mer nedbør, og mer intens nedbør, sier seniorforsker Marianne Bechmann til NIBIO.

Samtidig påpeker hun at det er utfordrende å dokumentere effekten av jordarbeidingstiltakene, fordi mye nedbør fører til mer avrenning av næring og partikler, uavhengig av hvordan jorda blir behandla. Likevel er det mye som tyder på at kombinasjonen mellom jordarbeiding, nedbør og temperatur, til sammen står for 49 til 76 prosent av de årlige svingningene av sedimentavrenning, og at vannkvaliteten forbedres av å redusere jordarbeidingsaktiviteten på høsten.

Neste artikkel

Sirkulærøkonomisk potetgullindustri