Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høye avlinger og høy biodiversitet

Høye avlinger gir plass for mer natur og for flere dyrearter, er konklusjonen i en ny studie.

AVLINGER: Om vi gjennom forskning og utvikling klarer å ta høyere avlinger, vil det igjen føre til at vi kan sette av plass til mer natur og gi rom for større biodiversitet, ifølge en ny, britisk studie. Foto: Håvard Simonsen
AVLINGER: Om vi gjennom forskning og utvikling klarer å ta høyere avlinger, vil det igjen føre til at vi kan sette av plass til mer natur og gi rom for større biodiversitet, ifølge en ny, britisk studie. Foto: Håvard Simonsen

– Århundrets største utfordring er å finne ut hvordan vi skal klare å produsere mat, klær og energi nok til elleve milliarder mennesker, uten å forårsake en masseutryddelse av dyrearter og ødelegge klimaet på jorda. Det er enorme avveininger som kreves for å bevare dyrelivet, samtidig som menneskehetens behov må imøtekommes. Men bevisene begynner å peke i én retning, sier professor ved universitet i Cambridge, Andrew Balmford, i en pressemelding.

I EN NY, STOR STUDIE publisert i oktober, oppsummerer Balmford et tiår med forskning på hvordan høytytende matproduksjon på et relativt lite areal, påvirker dyrelivet, kontra ekstensivt landbruk, som brer seg utover et større areal.

BIODIVERSITET: Andrew Balmford, professor i bevaringsøkologi ved universitetet i Cambridge, har publisert en ny studie, som finner at høytytende landbruk er nøkkelen til å ta vare på størst mulig biodiversitet.
BIODIVERSITET: Andrew Balmford, professor i bevaringsøkologi ved universitetet i Cambridge, har publisert en ny studie, som finner at høytytende landbruk er nøkkelen til å ta vare på størst mulig biodiversitet.

– Forskninga viser at de fleste arter har det mye bedre om habitater er helt intakte og uforstyrret, hvilket betyr at vi må redusere arealet vi driver matproduksjon på. Det betyr igjen at arealene må bli så produktive som vi kan gjøre dem, sier Balmford.

FORSKEREN HAR VURDERT 2 500 arter av planter, insekter og virveldyr fra fem kontinenter, og finner at 2 050 av artene, vil være mer negativt påvirket av menneskelig aktivitet enn de er i dag, men at det minst dårlige scenarioet er at vi sparer areal for å bevare mer naturlige habitater.

– De fleste arter er spesialister innen spesifikke miljøer. Selv mindre forstyrrelser reduserer størrelsen på populasjoner. Dette er årsaken til at så mange arter reduseres, selv med de mest skånsomme landbruksmetoder, forklarer Balmford.

TIDLIGERE STUDIER innen fagfeltet har til dels funnet at det motsatte skal være tilfellet; at det skal være høyere biodiversitet på gårder som eksempelvis drives økologisk. Men det er feil inngang mener Balmford, fordi de studiene ikke tar høyde for redusert, total mengde produsert mat, noe som igjen ville bety at mer areal måtte konverteres til lav-intensivt landbruk.

– Du kan ikke overbevise folk om å redde planeten hvis de er sultne. Vi er nødt til å være pragmatiske om vi skal unngå økologisk katastrofe, sier Balmford.

Neste artikkel

Rykta sa at ammekubønder ga opp, men her er tala