Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva er riktig pris på tresking?

Våre kilder rapporterer at de planlegger å fakturere mellom 110 og 160 kroner per dekar. Gjennomsnittet ligger på 140 kroner.

Leielkøring: Det er mange hensyn som bestemmer prisen på treskeroppdraget. På bildet ser vi entreprenørene i TT Landbruk høste seksradersbygg  med en John Deere T560i på Hadeland. Foto: Magasinet Traktor.
Leielkøring: Det er mange hensyn som bestemmer prisen på treskeroppdraget. På bildet ser vi entreprenørene i TT Landbruk høste seksradersbygg med en John Deere T560i på Hadeland. Foto: Magasinet Traktor.

For å sette riktig pris på tresking, er det mange faktorer som spiller inn. Er skiftene mange, eller er det kun ett stort skifte som skal gjennom treskeren?

Det kan være stor forskjell på framdriftshastigheten i en åker med tørt toradsbygg, i motsetning til en seint gjødsla vårhveteåker med mye grønne korn. Men ingen av våre kilder som leier ut treskekapasitet, oppgir at de tar forskjellig pris, basert på hvilken kornsort som skal høstes.

Timesprisene som ble oppgitt ligger mellom 850 og 1800 kroner timen, men de aller fleste oppgir at de fakturerer pris pr dekar. Tabellen er hentet fra leiekjøringsprisene vi publiserte i Norsk Landbruk nr. 7,  25. april.
Timesprisene som ble oppgitt ligger mellom 850 og 1800 kroner timen, men de aller fleste oppgir at de fakturerer pris pr dekar. Tabellen er hentet fra leiekjøringsprisene vi publiserte i Norsk Landbruk nr. 7, 25. april.

Bidra til høy effektivitet

Gitt at du kjører på dekarpris, er det imidlertid lurt å innrette seg slik at du får treska flest mulig dekar per time. Kjører bonden ved siden av, slik at du kan tømme korntanken i fart, eller står det en lastebilcontainer i enden av jordet?

Annonse

I frodige åkre er halmmengde vesentlig; skal den kuttes eller ei? Dieselforbruket øker mye om halmkutteren er aktiv.

For deg som leier inn tresking, kan det være lurt å gi sjåføren et bilde av hvordan åkeren ser ut. Er det snakk om matkorndyrking, kan det være lurt å gi sjåføren beskjed om det er noen hjørner eller plasser som bør treskes for seg, slik at man ikke får blandet korn av ypperste kvalitet og korn av dårligste kvalitet.

Avklar risikoen

En annen utfordring kan være legde. Ikke bare går kapasiteten på treskeren mange prosent ned, men legde innebærer også høyere risiko for treskeren. Har du kjørt arealene før, og vet at det ikke finnes en eneste stein, og at kummene er godt merket, slipper du å sitte på nåler når du tresker deg gjennom et tjukt teppe av legde. Avklar risikoen for å få fremmedlegemer inn i treskeren. Det er ikke reint sjelden vi hører om leiekjørere som finner både det ene og det andre ute i åkeren.

Legde innebærer høyere risiko for treskeren. Her treskes vårrybs hos Hallvard Sunndal på Indreøy i november 2016. Foto: Leif Arne Holme
Legde innebærer høyere risiko for treskeren. Her treskes vårrybs hos Hallvard Sunndal på Indreøy i november 2016. Foto: Leif Arne Holme

Et siste moment vi kan nevne, er spredning av ugras. Både hønsehirse og floghavre er ugras som sprer seg raskt, og man bør være forsiktig med å få dette inn i treskeren. Det lokale landbrukskontoret har register over hvilke eiendommer det er registrert floghavre på.

Neste artikkel

Markdag på Norges største demofelt