Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
BESTILT: Leverandørene av strekkfilm til landbruket melder at de allerede har solgt 70–80 prosent av det beregnede salget.
BESTILT: Leverandørene av strekkfilm til landbruket melder at de allerede har solgt 70–80 prosent av det beregnede salget.

Hvorfor har prisene på landbruksplast økt?

Prisene på strekkfilm har økt med opptil 20 prosent de siste månedene. Sjefen i A-K maskiner mener mindre konkurranse er en av årsakene.

– Det stemmer absolutt ikke, svarer Jan Håvård Kingsrød, kategorisjef i Felleskjøpet Agri.

Mange av våre lesere har allerede kjøpt inn strekkfilm til å pakke inn rundballene for kommende sesong.

– Vi solgte nok 70 til 80 prosent av totalvolumet i februar. Får kundene våre ekstra gode avlinger, kommer de og kjøper mer i løpet av sommeren, sier Kingsrød.

De hadde sin årlige strekkfilmkampanje i februar. Kingsrød anslår at Felleskjøpet har en markedsandel på litt over 50 prosent av landbruksplast.

Eikmaskin opplyser at de nå har solgt cirka 70 prosent av årsvolumet for 2021.

A-K har sluttet å selge

A-K maskiner sluttet å selge strekkfilm i 2018.

– Det var ikke mulig å tjene penger på rundballeplast. A-K maskiner tapte hvert år på å binde mye kapital på plastkjøp, holde plast på lager og å håndtere denne produktkategorien. Dessuten brukes det generelt altfor mye plast i verden, og det ryddes aldri 100 prosent opp i naturen etter plastbruk. Dette gjelder også innen landbruket. A-K har valgt å ta inn finsnittere og vogner i programmet, slik at vi skaper gode alternativer til rundballer og plastbruk, sier administrerende direktør Erik Grefberg i A-K maskiner, og legger til:

– Det at blant annet A-K sluttet med plast, gjorde vel at konkurransen ble mindre og dermed kunne prisene gå opp overfor sluttkundene. Det vil jeg tro er en av flere årsaker til prisøkninga.

Høyere råvarepris

Kingsrød i Felleskjøpet avviser kontant analysen til Grefberg.

Annonse

– De siste månedenes prisøkning skyldes at de store, internasjonale råvareprodusentene har eksportert for mye av sin produksjon ut av Europa. Dette skjedde fordi et uvær i Texas gjorde at mye av USAs råvareproduksjon, ble satt ut av spill. Dette, i kombinasjon med ugunstige valutakurser, har gitt en prisstigning på 15 prosent på strekkfilm.

MILJØVEDERLAGET: – Hvis vi ikke hadde hatt miljøvederlaget, ville prisen på strekkfilm ha vært lavere i 2020 enn den var i 2017, hevder Jan Håvard Kingsrød i Felleskjøpet Agri. Her står han med en stabel returplast. Foto: Privat
MILJØVEDERLAGET: – Hvis vi ikke hadde hatt miljøvederlaget, ville prisen på strekkfilm ha vært lavere i 2020 enn den var i 2017, hevder Jan Håvard Kingsrød i Felleskjøpet Agri. Her står han med en stabel returplast. Foto: Privat

Kan Felleskjøpets kunder risikere at dere går tom for strekkfilm?

– Det ville i tilfelle overraske meg. Men blir det en veldig god førsteslått i Frankrike og Tyskland, vil dette kunne ta unna mye av landbruksplasten, som normalt tas inn til supplering utover sesongen, svarer Kingsrød.

Miljøvederlaget

Produktsjef i Eikmaskin, Henning Bremer Joa, sier prisene på landbruksplast var stabile hos dem fra 2016 til 2020. Han påpeker at den store mangelen på råvarer i Europa, vil påvirke prisene på strekkfilm denne sesongen.

– Det har i noen år vært mangel på råvarer i korte perioder, men aldri så høyt som under pandemien. Men det som har påvirket prisene mest de siste årene, er miljøvederlaget som må betales per rull. Her har prisene økt fra 37 kroner per rull til 74 kroner per rull. Dette er en økning fra 1,56 til 2,80 kroner per kilo, sier Bremer Joa.

– Hvis vi ikke hadde hatt miljøvederlaget, ville prisen på strekkfilm ha vært lavere i 2020 enn den var i 2017. Miljøvederlaget har økt, fordi det har vært et problem å få avsetning på den innsamlede plasten, forteller Kingsrød.

KOSTNAD: – Det er risikabelt å redusere på antall lag med plast på rundballene, sier Jan Håvard Kingsrød. Foto: Privat
KOSTNAD: – Det er risikabelt å redusere på antall lag med plast på rundballene, sier Jan Håvard Kingsrød. Foto: Privat

Dyrt å spare på plasten

Kan gårdbrukerne redusere kostnadene til strekkfilm, ved å gå ned på antall lag de tar rundt ballene?

– Jeg har ikke inntrykk av at bøndene bruker for mange lag med strekkfilm. Om prisen på folie øker fra 50 til 55 kroner per rundball, er det isolert sett en stor prisøkning, men for hver rundball er det en marginal kostnad. Hvis gårdbrukerne bruker færre lag med folie, risikerer de å tape mye mer som følge av dårlig surfôr, enn det de kan vinne ved å bruke mindre plast, sier Kingsrød.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Felleskjøpet øker kompetanse på Dewulf