Endring: 12 minigårdsbruk drives individuelt på NIBIO Apelsvoll med ulike vekstskifter, ulik jordarbeiding og ulik strategi på gjødsel og plantevern. Foto: Nibio
Endring: 12 minigårdsbruk drives individuelt på NIBIO Apelsvoll med ulike vekstskifter, ulik jordarbeiding og ulik strategi på gjødsel og plantevern. Foto: Nibio

Ingen enkle løsninger

Oppsummerer 30 år med dyrkingsforsøk på Apelsvoll

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Komplett

Bestill

3 nummer for 99,-

Neste artikkel

Enda et år med lite DON