Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Intensivt landbruk kan være mer miljøvennlig

Studie sammenlikner miljøpåvirkningen av ulike driftsmetoder

Ny studie: Intensive produksjonssystemer fører til mindre utslipp av klimagasser, mindre tap av jord og mindre utvasking av næringsstoffer, enn lavintensive produksjonssystemer, ifølge forskerne bak en ny studie. En av produksjonene de undersøkte, var asiatisk ris.
Ny studie: Intensive produksjonssystemer fører til mindre utslipp av klimagasser, mindre tap av jord og mindre utvasking av næringsstoffer, enn lavintensive produksjonssystemer, ifølge forskerne bak en ny studie. En av produksjonene de undersøkte, var asiatisk ris.

– Resultatene viser at intensivt landbruk kan brukes til å møte et økende behov for mat, uten å ødelegge mer natur, sier Andrew Balmford.

I EN STUDIE PUBLISERT i forskningsjournalen Nature Sustainability, har Andrew Bedford, professor i bevaringsøkologi ved Universitetet i Cambridge, og 29 medforfattere fra universiteter verden over, sammenliknet det som på fagspråket kalles for eksternaliteter ved ulike systemer for matproduksjon. Eksternaliteter er kostnader som typisk ikke belastes produsenten av en vare, og i denne studien har de sett på miljøkostnader som klimagassutslipp, vannforbruk, tap av jord og avrenning av næringsstoffer ved høyintensive og lavintensive måter å produsere mat på.

– Økologisk er ofte ansett å være den mest miljøvennlige måten å produsere mat på, men vår studie viser det motsatte. Ved å bruke mer areal for å produsere samme mengde mat, gir økologisk produksjon til slutt større miljøkostnad, sa en av de andre medforfatterne av studien, Dr. David Edwards ved Universitetet i Sheffield.

TIDLIGERE FORSKNING på området har ofte sammenlignet miljøkostnadene per arealenhet, ikke per produsert enhet, og har kommet ut med at lavintensive systemer er bedre for miljøet. Men siden høyintensiv produksjon trenger mindre areal, mener disse forskerne at tidligere studier har overestimert miljøpåvirkninga til intensive systemer.

Annonse

Forskerne har analysert tall fra fire store landbrukssektorer: Asiatisk ris, europeisk hvete, latinamerikansk biff og europeisk melkeproduksjon. Eksempler på strategier for å øke produksjonen i disse sektorene, er dyr avlet for høy ytelse, bruk av mineralgjødsel og intensiv framfôring av okser.

NÅR FORSKERNE SAMMENLIGNET økologisk og konvensjonell produksjon av melk i Europa, kom de til at økologiske systemer førte til minst 30 prosent økning av tap av jord og trenger dobbelt så mye areal som konvensjonell produksjon.

– I alle produksjonssystemene for melk finner vi at høyere produksjon av melk per arealenhet, fører til større biologisk og økonomisk effektiv produksjon. Melkeprodusenter burde ønske resultatene våre velkomne, da mer effektive systemer har lavere miljøpåvirkning, sier en annen medforfatter av studien, Phil Garnsworthy fra Universitetet i Nottingham.

Avlingsøkning: Andrew Balmford er hovedforfatteren bak studien og mener at for å få full nytte av miljøeffekten ved intensiv produksjon, må det dyrkes mindre nyland og avlingene må økes ytterligere for å spare plass for natur.
Avlingsøkning: Andrew Balmford er hovedforfatteren bak studien og mener at for å få full nytte av miljøeffekten ved intensiv produksjon, må det dyrkes mindre nyland og avlingene må økes ytterligere for å spare plass for natur.

MEN DET ER noen forutsetninger som må oppfylles, hvis konvensjonelt landbruk skal være mer miljøvennlig. Det må samtidig føre til at vi dyrker opp mindre jord for matproduksjon. Og forfatterne mener at det ikke er nok å slå seg til ro med at høyere avlinger vil føre til lavere priser, som igjen vil føre til at det ikke vil lønne seg å dyrke nyland.

– Det er hva vi kaller for passive mekanismer for å spare land. Det fungerer litt, men bare delvis. Vi mener det trengs mer aktive mekanismer, som soner der nydyrking ikke er tillatt, økonomiske insentiver for økte avlinger og merkeordninger, forklarer Balmford til Norsk Landbruk i en e-post.

Neste artikkel

De største svinebesetningene i USA reduserer