Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kaldt og vått ga mye korn

De beste avlingene siden 1990.

Med en tidlig vår og varm høst ble det likevel en bra vekstsesong de fleste steder, spesielt for korn. Foto: Dag Idar Jøsang.
Med en tidlig vår og varm høst ble det likevel en bra vekstsesong de fleste steder, spesielt for korn. Foto: Dag Idar Jøsang.

Med noen unntak ble 2015 et sjeldent godt år for korndyrkerne. Kjølige vekstforhold forlenget «buskingsperioden» i kornet, noe som er kjent for å øke avlingspotensialet. På grunn av vanskelige forhold i mai ble mye korn sådd seint i år. Men gode innhøstingsforhold i september ble redningen for mange gårdbrukere. Bortsett fra rug og bygg er avlingen den beste siden 1990, og Norske Felleskjøp sin prognose viser en tilgang på 21 prosent over gjennomsnitt de siste fem åra.

VÅTT I SØR OG ØST

Et utvalg av NIBIO’s målestasjoner viser at varmesummen for vekstsesongen mai – september ble mellom 92 og 110 prosent av normalen. Stasjonene fra Sogn og nordover hadde en varmesum som normalt eller mer, mens resten av Sør-Norge lå under normalen.

- Samtidig ble det en våt sommer mange steder. Samlet nedbør for perioden var opp til 240 prosent av det normale for stasjoner på Østlandet og Sørlandet. Det forteller Halvard Hole ved Landbruksmeteorologisk Tjeneste.

LMT er et prosjekt i regi av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som skaffer meteorologiske data for varslingstjenester og forskning fra de viktigste jordbruksdistriktene i landet. I 2015 ble det samlet inn data fra 86 målestasjoner. I en egen publikasjon har LMT oppsummert været i vekstsesongen 2015.

Les også: Hvor mye vann tåler kornet?

KAN ØKE PRODUKSJONEN

Norsk institutt for bioøkonomi har laget en utredning om «Landbruket i møte med klimaendringene». 

- Norge er blant de få områder i Europa der landbruket kan forvente en positiv effekt av klimaendringene, sier forsker Wendy Waalen i NIBIO, som har vært med å skrive rapporten.

Årsmiddeltemperaturen forventes å øke med cirka 2 grader frem til 2060. Økningen er størst for vinteren og minst om sommeren. Likevel vil vekstsesongen med antall døgn over 5 grader sannsynligvis bli betydelig lengre enn i dag, heter det i utredningen.

- Temperaturøkningene vil føre til at potensielt produksjonsareal for korn kan utvides, mener Waalen.

Det vil også gi mulighet for tidligere såing om våren, tidligere modning og innhøsting og/eller dyrking av arter eller sorter som modner seinere og har høyere avlingspotensial.

MER VÆR

Annonse

På den andre siden blir det utfordringer med økt nedbør og ekstremvær, som vil øke risikoen for erosjon, jordpakking og oversvømmelser. I tillegg vil høyere temperatur og utvidet vekstsesong gi nye utfordringer med sykdommer, insekter og ugras som må håndteres.

- For å realisere potensialet for økt produksjon er det behov for mange ulike tiltak, påpeker Wendy Waalen med henvisning til utredningen.

Det gjelder både agronomiske, tekniske og politiske tilpasninger og tiltak som kan bidra til å dempe potensielle negative, samt å forsterke potensielle positive effekter av et sannsynlig framtidig klima.

- Målet må være å ivareta og videreutvikle produksjonskapasitet, mener Waalen.

Det gjelder både gjennom en bærekraftig intensivering og forsterket fokus på vinn-vinn strategier/løsninger i forhold til avling, kvalitet, lønnsomhet og miljø.

LES OGSÅ: Godt kornår.

LES OGSÅ: VIDEO: Vant med 934 kilo bygg per dekar.

LES OGSÅ: VIDEO: Slik analyseres kornet ditt.

Neste artikkel

Bli med på havre-NM 2020