Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sviktende avlinger gir grovfôrmangel

Oppfordrer til å kontakte rådgiver.

Det er viktig å komme i gang med planlegginga av innefôringsperioden for å sikre at man han nok fôr til dyra. Foto: Marit Glærum.
Det er viktig å komme i gang med planlegginga av innefôringsperioden for å sikre at man han nok fôr til dyra. Foto: Marit Glærum.

Førsteslåtten på Østlandet lider under den kraftige forsommertørka. Avlingsnivået er i følge NLR Innlandet bare 30 til 50 prosent av hva et normalt avlingsår gir.

- Vedvarende tørt vær også etter innhøsting, har gitt liten gjenvekst. For mange betyr dette en potensiell knapphet på grovfôr i innefôringsperioden, skriver de.

Rune Aas, prosjektleder i Tine og Oddjbørn Kval-Engstad, fagsjef grovfôr i NLR Innlandet, ser for seg flere muligheter for å høste nødvendig fôr til buskapen. Et alternativ er å høste kornåker med lavt avlingspotensial til grønnfôr. For grovfôrprodusenter uten eget kornareal, kan det være aktuelt å gjøre avtale med en korndyrker i nærområdet.

Annonse

– Ved lavt avlingspotensial på enkelte kornskifter, kan det være aktuelt for korndyrkeren å gjøre en avtale med en grovfôrprodusent, sier Aas.

Videre oppfordrer rådgiverne til å la vanninga gå dersom man har det tilgjengelig. De oppfordrer også til å ta kontakt med landbrukskontor og NLR for gode tips i tørka.

- Tida begynner å bli knapp, sier de.

Neste artikkel

Fikk pris og har satt analyseprisen