Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tidlig tresking og jevnt bra kornår

Gode muligheter for fangvekster, høstkorn og kvekebekjempelse.

KLART: Tidlig våronn i Innlandet gir trolig muligheter for noe tidligere tresking. Foto: Dag Idar Jøsang.
KLART: Tidlig våronn i Innlandet gir trolig muligheter for noe tidligere tresking. Foto: Dag Idar Jøsang.

Flere kornprodusenter er allerede i gang med treskinga, både i de tidlige områdene rundt Oslofjorden og langs mjøsa. Norsk Landbruk har også fått meldinger fra kornbønder som har tresket Brage 6-rads bygg på Frosta i Trøndelag allerede 30. juli.

– Det ligger ann til noe tidligere tresking på flere kornarter i år. Vurder om du skal utnytte sjansen til å så fangvekster eller høstkorn/høstoljevekster etter treskingen. I år kan være en gyllen mulighet for det selv i høyereliggende og nordlige strøk. Gode muligheter blir det også for å bekjempe kveke i høst, sier kornrådgiverapparatet i NLR Innlandet.

Det er med andre ord på høy tid å planlegge og klargjøre tresker og lager til skuronna.

TILSKUDD TIL GRØNT DEKKE

Annonse

Fangvekster er ett av de tiltakene som det blir gitt tilskudd til i områder med åpen åker gjennom de regionale miljøprogrammene (RMP). Det er mye godt å si om å benytte fangvekster. Redusert utvasking av nitrogen, redusert erosjon og økt binding av karbon. Valgene er mange, men i korn har det vært mest vanlig med ulike raigras sorter og kløver.

HØSTKORN

- Med en relativt tidlig våronn for mange i våre områder ligger det an til at det kan sås endel høstkorn. De mest ettertraktede sortene går fort unna, så vær tidlig på dersom du har bestemt deg for en sort du vil ha, skriver NLR Innlandet.

Neste artikkel

Byggründerne