Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan tvangsmodne kornet

Søknad om å bruke Roundup Flex er innvilget

Etterrenning på åkrene i Trøndelag skaper problemer for kornprodusenter, men nå får de tillatelse fra Mattilsynet til å bruke Roundup Flex til å avslutte veksten.
Etterrenning på åkrene i Trøndelag skaper problemer for kornprodusenter, men nå får de tillatelse fra Mattilsynet til å bruke Roundup Flex til å avslutte veksten.

Mattilsynet har i dag innvilget søknaden fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Nord- og Sør Trøndelag om å få dispensasjon til å bruke Roundup Flex til vekstavslutning i bygg og havre til fôr i Trøndelag.

– Vi jobber for å sikre økonomien til norske kornbøner og for å sikre norsk selvforsyning, sier Ola Fiskvik som leder kornutvalget i NBS.

Flere steder i Trøndelag lå det snø til etter nasjonaldagen i vår og i juni fikk trønderbøndene en fem uker lang tørkeperiode. Dette har ført til det som på fagspråket kalles etterrenning, det er flere generasjoner korn i åkrene i alle stadier fra helt grønt til gulmodent.

Siden det nå står september i kalenderen er det mindre og mindre sjanse for at kornet skal rekke å bli modent på vanlig vis, og sjansene for at det skal utvikle seg mykotoxiner i kornet ut over høsten bare øker.

I utganspunktet er det ikke tillatt å bruke Roundup Flex, eller noe annet glyfosat-produkt til vekstavslutning i korn, i følge etiketten er det kun tillatt å bruke mot kveke fem dager etter gulmodning. Men under spesielle forhold som i år er det mulig å søke om dispensasjon fra hva som står på etiketten.

Etterrenninger i det omfanget vi ser i år er meget sjeldent. Sist gang det var et problem i dette omfanget var i 1992, skriver NBS i sin søknad.

I september ble det prøvetresket korn på Skatval der første generasjon korn hadde en vanninnhold på 16,5 prosent, mens andre generasjon korn var på melkestadiet.

Nibio har foretatt en agronomisk vurdering av behovet for å avslutte veksten i kornet, og skriver;

Annonse

"Nibio støtter at det gis dispensasjon til bruk av 100 milliliter per dekar Roundup Flex til vekstavslutning i bygg og havre i Trøndelag. Kornet må ikke brukes til såkorn."

Vilkårene Mattilsynet har satt for å bruke Roundp Flex til vekstavslutning er som følger;

⦁Max 100 ml Roundup Flex/daa

⦁Max 1 behandling

⦁Behandlingsstadium BBCH 83-87

⦁Behandlingsfrist: 10 dager

Tillatelsen gjelder til 31.10.2020.

Neste artikkel

Bli med på havre-NM 2020