Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kartlegger gulrust

Nytt kart viser hvor og hvordan gulrust har spredd seg på skifter i flere eurpeiske land. Til sommeren skal du også kunne registrere gulrust og andre skadegjørere i ny Vips-app.

KARTLAGT: Et samarbeidsprosjekt med danske forskere har gitt NIBIO nyttig informasjon om forekomst og spredning av gulrust i korn. Nå kan du finne sykdommen på kart.
KARTLAGT: Et samarbeidsprosjekt med danske forskere har gitt NIBIO nyttig informasjon om forekomst og spredning av gulrust i korn. Nå kan du finne sykdommen på kart.

I 2020 og 2021 har NIBIO, i samarbeid med "Global Rust Reference Center" i Aarhus, Danmark hatt en kampanje gående for å kartlegge forekomsten og spredningen av den alvorlige kornsykdommen gulrust, skriver Norsk Landbruksrådgiving på sitt kornforum. Gulrust er en soppsykdom som sprer seg raskt i en rekke kornsorter, og som kan føre til kraftig avlingsreduksjon. Det er derfor viktig å begrense spredningen ved å oppdage og behandle infiserte åkre så raskt som mulig.

Gjennom de to foregående årene har NLR-rådgivere registrert felt med forekomst av gulrust rundt omkring på østlandet, ved hjelp av en app fra det danske prosjektet RustWatch. Arbeidet har gitt verdifull informasjon om forekomst og spredning av sykdommen, og hvilke sorter som er mottakelige, skriver NLR.

Enn så lenge er kart med gulrust-funn tilgjengelige på denne siden, men i løpet av våren skal en ny observasjonsapp fra Vips erstatte den danske nettsiden. Formålet med appen er å gjøre det enklere å registrere observasjoner av forskjellige skadegjørere i felt, ved at funn kan registreres direkte på en app på telefonen, istedenfor at man må logge seg inn via en datamaskin. Slik kan det bli enklere også for planteprodusenter, og ikke bare rådgivere, å registrere sykdommer og skadedyr de kommer over i åkeren, skriver NIBIO på sine nettsider.

NIBIO forsikrer at all informasjonen som kommer inn i appen vil bli kvalitetssikret, og at de håper et nye systemet vil føre til flere observasjoner, mer data og sikrere modeller. Modellene skal, over tid, kunne gi informasjon om hvordan skadegjørere spres, og observasjonene kan også brukes for å informere om behov for sjekk og behandling av vekster i gitte områder.

Neste artikkel

Rykta sa at ammekubønder ga opp, men her er tala