Øyvind Austad fra Inderøy i Trøndelag tar posisjonsbestemte jordprøver for NLR og jobber nå med et prosjekt på å bruke georadar for å finne igjen blant annet gamle drensrør i bakken.
Øyvind Austad fra Inderøy i Trøndelag tar posisjonsbestemte jordprøver for NLR og jobber nå med et prosjekt på å bruke georadar for å finne igjen blant annet gamle drensrør i bakken.

Kartlegger i dybden

Bruker georadar for å finne drensrør

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Komplett

Bestill

3 nummer for 99,-

Neste artikkel

Inviterer til webinar om faste kjørespor