Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimaendringer endrer høstedato

Sju dager tidligere i Rogaland

På åttitallet ville man ha oppnådd rundt 500 døgngrader 10. juni i Rogaland, men grunnet klimaendringer oppnås det ti dager tidligere i dag.
På åttitallet ville man ha oppnådd rundt 500 døgngrader 10. juni i Rogaland, men grunnet klimaendringer oppnås det ti dager tidligere i dag.

Fra midten av 80-tallet og fram til i dag har gjennomsnittstemperaturen økt så mye at grovfôrkvaliteten vil bli kraftig redusert om en slår graset samme dato som for en generasjon siden, skriver Norsk Landbruksrådgivning.

Siden 80-tallet har gjennomsnittstemperaturen økt med 1,5 grader om våren, litt mer i Agder, litt mindre på Vestlandet. Selv om det i seg selv ikke høres mye ut vil det i løpet av vårmånedene utgjøre ganske mye. Magnus Haugland i NLR gir oss følgende regneeksempel;

“Hadde man for vane å slå rundt 10.juni midt på 80-tallet, ville man i store deler av Rogaland oppnå ca 500 døgngrader på graset. Dette er hva man i utgangspunktet anbefaler når man skal lage topp grovfor til dyr som skal melke godt, eller vokse fort. Nå, når man har passert 2020, har klimaet endret seg så mye at slåttetidspunktet ikke lenger stemmer.

Ved 1,5 grader temperaturøkning, får vi over 100 døgngrader ekstra pr 10.juni. Det tilsvarer omtrent ei veke. Der det før var rett å slå rundt 10.juni, er det nå rett å slå rundt 3.juni i et gjennomsnittsår.”

Annonse

I tillegg har nedbørsmengdene også økt, noe som igjen gjør det vanskeligere å treffe på slåttevinduet. Klimadataene fra Meteorologisk Institutt tilsier at tidspunkt for 1. slått flytter seg med omtrent to dager per tiår, skriver Haugland.

Meteorologisk Institutt skriver på sine nettsider at de fra 1900 og fram til i dag har så gode måleserier at de er i stand til å lage kurver for hvordan temperatur og nedbør har vært på Vestlandet relativt til normalen.

Fra 1900 frem til cirka 1988 lå temperaturen jevnt nær normalen, med en kortvarig varmere periode på 30 tallet.

Etter 1988 og frem til idag har temperaturen vært jevnt varmere enn normalen, med en tendens til fortsatt oppvarming

Neste artikkel

Sparer tid og penger med ny plansilo