Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kostbart forbud mot glyfosat

Fra 100 til 160 kroner per dekar i svensk kornproduksjon

Et eventuelt forbud mot glyfosat i EU i 2022 vil føre til 15 til 30 prosent økt dieselforbruk estimerer det svenske Jordbruksverket. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Et eventuelt forbud mot glyfosat i EU i 2022 vil føre til 15 til 30 prosent økt dieselforbruk estimerer det svenske Jordbruksverket. Arkivfoto: Norsk Landbruk

I 2022 skal EU på nytt vurdere hvorvidt det skal være tillatt å selge glyfosat, verdens mest populære ugrasmiddel, i unionen. Jordbruksverket, sveriges svar på Landbruksdirektoratet, presenterte tall på hva et eventuelt forbud mot glyfosat ville koste svenske bønder på et seminar i Skåne i mai.

– For jordbrukets del får det veldig langtrekkende konsekvenser, vi har ingen gode erstatninger til midlet som vi kan bruke i stedet. Så det er klart det er bekymringsfullt for svensk jordbruk om det skulle komme et forbud i EU i 2022, sier Jordbruksverkets næringssjef Håkan Henrikson til Sveriges Radio.

I sin konsekvensutredning har de brukt eksempelgårder i Skåne, Västerbotten, Småland og Östergötland der de finner at dieselforbruket vil øke med 15 til 30 prosent om plantevernmidlet forbys. Dette kommer av økt bruk av pløying og jordbearbeiding for å kontrollere ugras.

Annonse

–Det vil rett og slett gi mer traktorkjøring, sier Henrikson.

I følge Jordbruksverket vil også et forbud gi økt avrenning av næringsstoffer, noe som igjen kan gi algevekst og døde soner i vann og vassdrag. Sammen med mindre dyrking av høstvekster mener Jordbruksverket et forbud totalt sett vil redusere produktiviteten med en til to prosent.

Brutt ned i svenske kroner per dekar viser Jordbruksverkets rapport at det vil se sånn ut:

Selve rapporten er enda ikke publisert skriver Jordbruksverket på sine nettsider.

Neste artikkel

Endret regelverk for sprøyteavstand til vann