Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kreftforskere kalles inn på teppet

Kongressen i USA krever forklaring fra IARC om glyfosat

Avsløringene som har kommet i høst om hvordan IARC kom fram til at glyfosat sannsynligvis er kreftfremkallende i mennesker har gjort at USAs Kongress nå innkaller IARC-lederen på kongresshøring.

Det europeiske bråket rundt glyfosat, virkestoffet i blant annet Roundup, fortsetter nå i USA. For der har kongressen innkalt lederen for franske International Agency for Research on Cancer (IARC), som er et uavhengig byrå under Verdens Helseorganisasjon-paraplyen, til en kongresshøring.

IARC publiserte i mars 2015 en såkalt monograf der det å jobbe med glyfosat havnet i kategorien “sannsynligvis kreftfremkallende”. Men nå i høst har en rekke avsløringer i media vist at prosessen som har foregått innad i IARC langt fra har vært vanlig vitenskapelig prosedyre.

Komiteen viser blant annet til at hele ti referanser til dyreforsøk som frikjente glyfosat fra kobling til kreft har blitt slettet eller endret før IARC ferdige monograf ble publisert. IARC har også gitt sine forskere munnkurv for å uttale seg til media;

“Rather than encourage its scientists to be transparent with the public, IARC chose to ignore those who are affected by policy decisions that are shape by the glyphosate monograph. “

Annonse

I brevet skriver også kongress-komiteen om den åpenbare rolleblandingen som IARCs Christopher Portier har drevet med der han i tiden etter publikasjonen har fakturert 160 000 dollar til advokater som jobber med et gruppesøksmål mot en glyfosat-produsent.

Kongress-komiteen er bekymret for den vitenskapelige integriteten og mangelen på åpenhet i IARC og krever at de oppgir navn på folk som har vært med på prosessen og som eventuelt kan vitne i en kongresshøring. Siden 1984 har USA sponset IARC med 48 millioner dollar, hvorav litt under halvparten har gått til det som kalles monograf-programmet, og nå vil de ha svar på hva pengene egentlig går til.

Neste artikkel

NLR-rådgiver: På tide å skifte ut flatdysene