Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever å bruke Reglone

Eksistensen til en hel bransje trues

I Danmark krever nå potetprodusentene å få bruke Reglone på dispensasjon.  Illustrasjonsfoto; Borghild Glorvigen NLR
I Danmark krever nå potetprodusentene å få bruke Reglone på dispensasjon. Illustrasjonsfoto; Borghild Glorvigen NLR

– Det skal gis dispensasjon for bruk av Reglone og det skal skje i denne sesongen. Det er ikke noe å diskutere en gang. Hvis de ikke gjør det så kommer vi til å miste all eksporten av danske poteter, sa politiker Orla Østerby fra Det Konservative Folkeparti på møtet.

Mellom 250 og 300 potetprodusenter, rådgivere og politikere var samlet til stormøte i Arnborg i Danmark onsdag. Grunnen til møtet var at de hadde fått avslag på søknaden om å få dispensasjon til å bruke plantevernmidlet Reglone til å svi ned potetriset i høst, skriver landbrugsavisen.

Allerede i oktober i fjor søkte danske potetprodusenter Miljøministeriet om å få dispensasjon til å få fortsette å bruke Reglone i ett år til. Nå ni måneder senere og godt ut i sesongen 2020 kom avslaget. Møtet ble holdt av fagorganisasjonen Danske Kartofler og det danske bondelaget L&F.

– Jeg vil oppfordre til samarbeid mellom landbruk, forskere, industri, departementer og politikere. Vi er nødt til å unngå situasjoner som denne der en hel bransje tvinges i kne og der eksistensen trues som følge av at grunnforholdene endres på ultra-kort advarsel, as Jesper Burgaard i KMC, et selskap som driver med videreforedling av poteter.

Annonse

Potetproduksjon på midt-Jylland utgjør en milliardindustri og mister de muligheten til å svi ned potetriset med Reglone frykter de at hele næringa ryker. Kritikken går spesifikt på at myndighetene nå forbyr et middel uten å ha en fullgod erstatning klar.

Fran L&F møtte viseformann Thor Gunnar Kofoed og han ville fortsatt presse på for å få en dispensasjon for å bruke plantevernmidlet.

– Vi ser i andre land at selv om de har alternative produkter å bruke, så gir myndighetene likevel dispensasjon for å bruke Reglone, slik at de er sikre på å ha en løsning som fungerer i potetproduksjon.

I avslaget fra Miljøministeriet ble det konkret henvist til midler med virkestoffet pelargonsyre som en direkte erstatning for Reglone. Men ifølge den danske landbruksrådgivninga er det reelt sett ikke et alternativ.

– Det vil gi markante ekstrakostnader ved bruk av pelargonsyre, og at de mengdene som kreves for å gi en effekt vil bli så store at det i praksis ikke vil fungere, sa potetrådgiver i Seges, Lars Bødker i Maskinbladet.

Pelargonsyre er et giftstoff som utvinnes fra tistler og pelargonier og fungerer som et kontaktmiddel i den forstand at det svir ned alt som er grønt. Men der det kun trengs noen desiliter reglone per dekar, må man ha ut 1,6 liter pelargonsyre per dekar.

Danske rådgivere trodde heller ikke mekaniske løsninger var klare til å ta over for Reglone i den skalaen som trengs til høsten.

Neste artikkel

Lover ut én million til produsentidé